Odprto pismo v zvezi z odločanjem o nadaljnjem kurjenju premoga v Zasavju

Sporočilo za javnost - april 23, 2013
Spoštovana predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, Zdravo in varno okolje, čist zrak ter ohranjena narava so temelji blaginje v vseh razvitih družbah. Zato si moramo kot skupnost prizadevati za zagotavljanje visoke kakovosti okolja na vseh področjih, tudi v energetiki. V ta namen moramo ustaviti kurjenje premoga v TET in zagnati ukrepe v podporo okolju prijaznim tehnologijam.

Ob izvolitvi na mesto predsednice vlade ste dejali, da boste med prioritete svojega delovanja postavili javno razpravo in sprejemanje odločitev na podlagi čim širšega konsenza. Obljubili ste vključujočo politiko, ki bo upoštevala široko paleto mnenj in razmišljanj, da bi skupaj prišli do najboljših rešitev za Slovenijo. Prepričani smo, da je razprava o prihodnosti energetike v Zasavju prava priložnost, da uresničite svoje obljube in storite, kar je v vaši moči, da do take razprave pride. Zavedamo se, da je HSE podjetje, na katerega nimate neposrednega vpliva, je pa HSE v 100% državni lasti, vi pa ste najvišja predstavnica države. Zato pričakujemo, da poskrbite za uveljavljane najširšega javnega interesa pri odločanju o prihodnosti energetike v Zasavju.

Skupina HSE, ki je lastnik termoelektrarne Trbovlje (TET), bo v prihodnjih dneh na interni strateški konferenci odločala o prihodnosti termoelektrarne. Pri tem obravnavajo scenarij, po katerem bi v Trbovljah še 30 let s kurjenjem premoga onesnaževali naše okolje. Premog je fosilno gorivo, ki onesnažuje okolje in zrak, hkrati pa je eden največjih krivcev za podnebne spremembe. Kljub temu, da je vprašanje energetske prihodnosti Zasavja pomembna za vso Slovenijo, se bodo v HSE o tem odločali za zaprtimi vrati. Obstaja resna nevarnost, da postane TET novi TEŠ 6, kjer pod taktirko ozkih interesov in netransparentnih gospodarsko-političnih omrežij gradimo škodljiv, neekonomičen in nepotreben energetski objekt za Slovenijo. Ljudje so že pred več kot petnajstimi leti odločili, da ne želijo več premoga v Zasavju, regija pa je vse od takrat prejemala ogromna javna sredstva za prestrukturiranje.

Zasavje ima boljšo perspektivo od kurjenja premoga, zato smo vodstvo HSE večkrat pozvali k javni razpravi, kjer bi tudi Greenpeace konstruktivno prispeval k iskanju najboljše rešitve za prebivalce Zasavja in Slovenije. V taki razpravi bi raziskali različne možnosti glede prihodnosti TET, Greenpeace pa je pripravljen predstaviti svojo vizija razvoja energetike, ki postavlja človeka in njegovo okolje na prvo mesto.

Žal vsi znaki kažejo, da javne razprave ne bo. Zato Vas kot predsednico vlade pozivamo, da storite vse, kar je v vaši moči, da zagotovite odprto in javno razpravo o prihodnosti energetike v Zasavju in v Sloveniji. Pri tem Vas pozivamo, da v razpravo angažirate ministrstva, vladne službe, akademike ter civilno družbo, ki deluje na področje energetike, varstva zdravja, varovanja okolja, podnebnih sprememb in razvoja gospodarstva.

Prepričani smo, da bo široka javna razprava pokazala, da je v najširšem interesu Slovenije čimprejšnja opustitev premoga v Zasavju. V zameno je potrebno pospešiti vlaganja v zmanjšanje rabe energije in proizvodnjo obnovljivih virov energije, kot so voda, veter in sonce. Tako bomo zagotovili energetske rešitve, ki bodo povečale življenjski standard prebivalcev Zasavja in vse Slovenije.

Našo vizijo energetskega prehoda Slovenije bi Vam radi pobliže predstavili, zato se bomo z veseljem odzvali povabilu na sestanek.

 

V upanju, da boste naš poziv vzeli v premislek, Vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,

 

Mag. Nina Štros 
Vodja Greenpeace v Sloveniji