S poudarkom na velikih svetovnih gozdovih in oceanih želimo ohraniti, zaščititi in obnoviti najbolj dragocene ekosisteme za podnebje in biotsko raznovrstnost.