Anketni upitnik za stranke

Svijet, pa tako i Hrvatsku, zahvatile su dvije krizegospodarska kriza uzrokovana pandemijom novog koronavirusa te klimatska kriza pred kojom više ne smijemo zatvarati oči. Međuvladin panel za klimatske promjene (IPCC) pozvao je vlade svijeta da donesu hitne i odlučne mjere kojima će spriječiti porast globalne temperature iznad 1,5 stupnjeva i posljedice takvog scenarija.

Jedna od gorućih političkih tema u EU i svijetu je pitanje tzv. zelenog oporavka, odnosno mjera kojima će vlade stimulirati novo, održivo gospodarstvo. To podrazumijeva znatna ulaganja u zelenu infrastrukturu te transformaciju poslovnih modela prema održivoj energetici i prijevozu, zelenoj gradnji, zaštiti okoliša i izgradnji kružnog gospodarstva.

Kako bismo potaknuli da se tema zelenog oporavka pojavi i u domaćoj političkoj debati te da stranke svojim potencijalnim glasačima jasno kažu koje stavove imaju, poslali smo anketni upitnik strankama odnosno koalicijama koje se natječu na predstojećim parlamentarnim izborima 5. srpnja.*

Pitali smo ih slažu li se sa sljedećim:

1.   U nacionalnim klimatsko-energetskim politikama, počevši sa Strategijom niskougljičnog razvoja, hitno napraviti snažan zaokret prema niskougljičnoj budućnosti te u nadolazećem mandatu tome prilagoditi nacionalne strategije.

2.   Izraditi plan smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine za najmanje 65% u odnosu na 1990.

3.   Obustaviti sva ulaganja u istraživanje i iskorištavanje fosilnih goriva, a time oslobođena sredstva preusmjeriti u poticanje zelenih tehnologija, prvenstveno obnovljivih izvora energije.

4.   Osigurati da obnova javnih i stambenih zgrada bude sveobuhvatna i niskougljična, u skladu s energetski najvišim tehnički mogućim standardom, a prioritetno obrazovne i zdravstvene ustanove te potresom oštećene zgrade.

5.   Poticati građane i osigurati im mogućnost energetske samoopskrbe, proizvodnje energije te udruživanja u zajednice proizvođača energije (energetske zadruge). Osigurati im potrebnu edukacijsku, provedbenu i financijsku podršku.

6.   Ulagati u održivi promet i poticati održivu mobilnost, izgradnjom biciklističke infrastrukture, osiguranjem adekvatnog i dostupnog javnog prijevoza, modernizacijom željezničkog prometa te poticanjem e-mobilnosti.

7.   Omogućiti ulaganja u zelena radna mjesta te poticati i promicati razvoj zelene i održive industrije te kružnog gospodarstva.

8.   Poticati lokalnu i ekološku proizvodnju hrane kao mjeru prilagodbe klimatskim promjenama  te ublažavanja istih koje, zajedno s krizom uzrokovanom novim koronavirusom, sa sobom nose potencijalnu nestabilnost opskrbe hranom.

9.   Što prije i što ambicioznije provesti Direktivu EU o jednokratnoj plastici te zabraniti plastične vrećice za nošenje.

10.  Podržati snažan Globalni sporazum o svjetskim morima i aktivno se zalagati za zaštitu 30% svjetskih mora do 2030., putem uspostave morskih rezervata, u skladu sa znanstvenim zaključcima u vezi s opstankom morskog svijeta.

11.  Uvrstiti zeleni oporavak kao ključno pitanje u pregovorima o programu buduće Vlade.  

________

Tražimo od stranaka i koalicija da se ususret izborima izjasne na koji način planiraju osigurati zeleni oporavak te da predstave planove za zaustavljanje klimatske krize. Odgovori u upitniku pružit će nam uvid u njihove stavove prema pitanjima poput zaštite okoliša, mora, onečišćenja plastikom, važnosti lokalne hrane i poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i zelenih radnih mjesta. 

* Anketni upitnik smo poslali strankama/koalicijama koje su prema istraživanju agencije Promocija plus prelazile 1% podrške građana.