Μια στις πέντε κονσέρβες τόνου που πωλούνται παγκοσμίως κονσερβοποιείται από την Thai Union. Μέσα της κλείνει υπερεκμετάλλευση, καταστροφικές πρακτικές για το θαλάσσιο περιβάλλον και φρικτές εργασιακές συνθήκες για τους εργάτες, και όλα αυτά στο όνομα του κέρδους. Σήμερα όμως είναι μια μεγάλη μέρα για μας και τις θάλασσες, γιατί μετά από δύο χρόνια αδιάκοπης δουλειάς και δράσης, η μεγαλύτερη εταιρία τόνου στον κόσμο δεσμεύθηκε να αλλάξει την πολιτική της και να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας και της υπεραλίευσης!

thai tuna win

Η Thai Union, στην οποία ανήκουν μεγάλες εμπορικές μάρκες όπως η John West, η Chicken of the Sea, η Petit Navire, η Mareblu και η Sealect, δεσμεύθηκε σε μια σειρά αλλαγών στις δραστηριότητές της, που στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων του τομέα των θαλασσινών, τη μείωση των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών και τη στροφή στη βιώσιμη αλιεία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τεράστια πρόοδο για τους ωκεανούς και τη θαλάσσια ζωή.  Εάν η Thai Union υλοποιήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα πιέσει άλλους φορείς της βιομηχανίας να θέσουν εξίσου υψηλούς στόχους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές για την προστασία των θαλασσών.

Πώς έγινε αυτό;

Πριν δύο χρόνια, η Greenpeace ξεκίνησε μία παγκόσμια και φιλόδοξη εκστρατεία για τη ριζική αλλαγή της βιομηχανίας του τόνου. Η Thai Union και οι εμπορικές μάρκες της βρέθηκαν στο στόχαστρο μέσω των οδηγών κατανάλωσης για τους πολίτες και τις αξιολογήσεις που κάναμε σε επιχειρήσεις τροφίμων και σουπερμάρκετ.

Είχαμε στο πλευρό μας τα συνδικάτα, ευαισθητοποιημένους πολίτες και τους υποστηρικτές μας, και μαζί ωθήσαμε την εταιρεία προς ένα καλύτερο μέλλον για τους ωκεανούς μας, τους εργαζόμενους στον αλιευτικό τομέα και τις εξαρτώμενες από τη θάλασσα κοινότητες.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Thai Union;

Χάρη στην αυξανόμενη πίεση που ασκήσαμε μαζί με χιλιάδες πολίτες από όλες τις γωνιές του πλανήτη,  η εταιρία θα ξεκινήσει αμέσως τις ακόλουθες αλλαγές:

1. Μείωση της χρήσης των συσκευών συνάθροισης ψαριών (Fish Aggregating Device-FAD) κατά 50% και διπλασιασμός της παγκόσμιας διανομής αλιευμάτων με πιστοποίηση ότι έχουν αλιευθεί χωρίς αυτές μέχρι το 2020. Οι συσκευές αυτές είναι επιπλέοντα αντικείμενα που δημιουργούν μικρά οικοσυστήματα με στόχο την προσέλκυση ψαριών και έχουν ως αποτέλεσμα την αλίευση και τη θανάτωση πολλών θαλάσσιων ειδών όπως καρχαρίες, χελώνες και ανήλικους μικρούς τόνους.

2. Αντικατάσταση μεγάλου τμήματος των αλιευμάτων της εταιρίας που έχουν πιαστεί με παραγάδι με αλιεύματα που έχουν αλιευθεί με βιώσιμα αλιευτικά εργαλεία όπως πετονιά και αγκίστρι ή συρτή μέχρι το 2020. Τα σκάφη με παραγάδια βυθού είναι γνωστά για την αλίευση και τη θανάτωση ειδών που δεν αποτελούν στόχο, όπως θαλάσσια πτηνά, χελώνες και καρχαρίες.

3. Επέκταση του ισχύοντος μορατόριουμ για τη μεταφόρτωση στη θάλασσα σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, εκτός εάν πληρούνται αυστηροί όροι από τους προμηθευτές. Η μεταφόρτωση στη θάλασσα επιτρέπει στα σκάφη να συνεχίσουν την αλιεία για μήνες ή χρόνια συνεχόμενα και διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.

4. Εξασφάλιση παρουσίας ανεξάρτητων παρατηρητών σε όλα τα σκάφη με παραγάδια που μεταφορτώνουν στη θάλασσα. Οι επιθεωρητές θα ελέγχουν και θα αναφέρουν ενδεχόμενη εργασιακή εκμετάλλευση και άλλες πιθανές παρατυπίες.

5. Από τον Ιανουάριο του 2018, σύνταξη ενός περιεκτικού κώδικα δεοντολογίας για όλα τα σκάφη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρίας, που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι στη θάλασσα αντιμετωπίζονται ανθρώπινα και δίκαια.

Τέλος, ένας ανεξάρτητος φορέας θα ελέγξει την εταιρία την επόμενη χρονιά και θα αξιολογήσει την πρόοδό της.

Η δέσμευση της Thai Union δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Είναι μόνο η αρχή. Θα είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι η εταιρία θα τηρήσει όσα υποσχέθηκε και μαζί με τους καταναλωτές θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο εταιριών που καταστρέφουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις ζωές των ανθρώπων για το κέρδος. Δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε τις εταιρίες να αναλάβουν την ευθύνη τους και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην προστασία των θαλασσών.

Πάτα εδώ