Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον.

Θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, δε δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείες, κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, κρατικούς και διακρατικούς οργανισμούς, αλλά βασίζεται στις συνεισφορές απλών πολιτών. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, έχουμε αποφασίσει να ελέγχονται κάθε χρόνο τα οικονομικά μας από ορκωτούς λογιστές και να δημοσιοποιούνται μέσω του ενημερωτικού μας τεύχους και της ηλεκτρονικής μας σελίδας.

ΕΣΟΔΑ

Η οικογένεια των υποστηρικτών της οργάνωσης παραμένει κοντά στα 16.500 μέλη (σταθερή σε σχέση με το επίπεδο του 2015) ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό του 1.645.089,72 ευρώ. Από αυτά,

 • τα 961.000 ευρώ (περίπου το 58%) προήλθαν από τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη παλαιών υποστηρικτών, κυρίως μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής ή πιστωτικής κάρτας.
 • οι υποστηρικτές που έγιναν αυτή τη χρονιά μέλη της Greenpeace, συνεισέφεραν το ποσό των 324.647,13 ευρώ (20%).
 • η προτίμησή σας στα αναμνηστικά και η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις, ενίσχυσε τις δράσεις μας με 13.756,98 ευρώ (1%).
 • το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν ο αποκλειστικός χρηματοδότης του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών στα Ντόπια Κτηνοτροφικά Φυτά» με 19.800,76 ευρώ (1%).
 • τέλος, η Διεθνής Greenpeace ενίσχυσε το ελληνικό γραφείο με 325.884,85 ευρώ (20%) κυρίως για την κοινή επιχείρηση διάσωσης στο Αιγαίο με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αλλά και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εξεύρεσης πόρων.


ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα για τη λειτουργία της οργάνωσης ήταν 1.613.836,05 ευρώ και επενδύθηκαν στους εξής τομείς:

 • για τις εκστρατείες της Greenpeace 1.045.604,53 ευρώ (65%),
 • για την εξεύρεση και ενημέρωση υποστηρικτών 407.126,08 ευρώ (25%),
 • για ανάγκες υλικών υποδομών, συντήρησης του γραφείου και διοικητικά έξοδα 161.105,44 ευρώ (10%).

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

Για τις ανάγκες των εκστρατειών μας (πανό, φόρμες, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, μεταφορά εθελοντών, αγορές υλικών, φωτογραφικό υλικό, επιστημονικές έρευνες, προωθητικό υλικό, αναλύσεις σπόρων κ.ά.), τη συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις και για την επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού, τα έξοδα επιμερίστηκαν σε τρεις κατηγορίες:

 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: η εκστρατεία διέθεσε 333.739,17 ευρώ (32%),
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: η εκστρατεία απορρόφησε 266.751,67 ευρώ (25%),
 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: η εκστρατεία χρησιμοποίησε 272.016,99 ευρώ (26%),
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: η συμβολή του Ελληνικού Γραφείου σε διεθνείς δράσεις της Greenpeace έφτασε τα 173.096,70 ευρώ (17%).

 

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ

Για να υποστηρίξουμε την οικονομική ανεξαρτησία της δράσης μας, χρειάζεται να επενδύουμε μέρος των εσόδων της οργάνωσης σε στην εξεύρεση νέων υποστηρικτών αλλά και να ανανεώνουμε την υποστήριξη των παλαιών. Επενδύσαμε λοιπόν 407.609,60 ευρώ, έξοδα απαραίτητα για να υλοποιήσουμε τα μελλοντικά σχέδια και να υποστηρίξουμε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν,

 • για την εξεύρεση νέων υποστηρικτών, πάντα χάρη στη βοήθεια των παιδιών με τα πορτοκαλί μπλουζάκια που συναντάτε καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χρειάστηκαν 216.753,71 ευρώ (53%),
 • για την ενημέρωση και την ανανέωση της υποστήριξης των παλιών υποστηρικτών μας (ενημερωτικό φυλλάδιο, έντυπα ανανέωσης υποστήριξης, επικοινωνία με υποστηρικτές από τα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου) διαθέσαμε 98.422,71 ευρώ (24%),
 • για τη λειτουργία, το συντονισμό και την ανάπτυξη του τμήματος εξεύρεσης πόρων δαπανήθηκαν 75.611,15 ευρώ (19%),
 • τέλος, η οργάνωση και η συμμετοχή μας σε διάφορες εκδηλώσεις καθώς και η δημιουργία αναμνηστικών, κόστισε 16.338,50 ευρώ (4%).

 


Οικονομικό Αποτέλεσμα

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Για τις ανάγκες της λειτουργίας του κτηρίου (ενοίκια, λογαριασμοί κλπ.), για χρήση της υφιστάμενης υποδομής αλλά και για αγορά ή ενοικίαση απαραίτητων υλικών, τα έξοδα άγγιξαν το ποσό των 50.736,68 ευρώ. Επίσης, για διοικητικά έξοδα (μισθοί διοικητικού προσωπικού, έξοδα λογιστηρίου, γραμματειακή υποστήριξη) χρειάστηκε το ποσό των 110.368,76 ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Από την παραπάνω παρουσίαση προκύπτει ότι τα έσοδα του 2016 ήταν 31.253,67 ευρώ περισσότερα από τα έξοδα. Η διαφορά αυτή προστίθεται στο αποθεματικό της οργάνωσης και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ετών με αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα, όπως το 2015 και το 2014. Το ελληνικό γραφείο έχει πάρει την στρατηγική απόφαση να μην περιορίσει τις δραστηριότητες του, αλλά αντίθετα, να τις εντείνει δεδομένου ότι τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα δυστυχώς επιτείνονται με την οικονομική κρίση. Η δική σας εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες για έναν πράσινο και ειρηνικό κόσμο.

 


Δες τον απολογισμό της δράσης μας για το 2016:

Ισολογισμός 2016