To 2014, χάρη στους υποστηρικτές μας, πετύχαμε μερικές από τις πιο σημαντικές νίκες:

 • Φυτέψαμε τη λύση και έπιασε! Το κτηνοτροφικό κουκί που φυτέψαμε χάρη στους υποστηρικτές μας, έγινε ζωοτροφή και μας έδωσε την πρώτη ελληνική φέτα καθαρή από μεταλλαγμένα και παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος.
 • Αποκαλύψαμε  20 «πλοία – τέρατα», που καταστρέφουν διεθνώς την αλιεία αδειάζοντας τις θάλασσες και απειλώντας τον βιοπορισμό τοπικών κοινωνιών.
 • Δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει επιτέλους την αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ξεκίνησαμε την υλοποίηση του πρώτου κτηρίου με δωρεάν, καθαρή θέρμανση από τον ήλιο, τη Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου «Άγιος Αλέξανδρος».

Το 2015, με τους υποστηρικτές στο πλευρό μας, θα παλέψουμε για να:

 • Εξαπλωθεί  η αυτοπαραγωγή σε ολόκληρη την Ελλάδα και να απεξαρτηθούν τα νησιά μας από το πανάκριβο και βρώμικο πετρέλαιο για την παραγωγή ενέργειας
 • Εξασφαλίσουμε δίκαιη αλιεία όπου οι ψαριές θα κατανέμονται δίκαια τόσο στους επαγγελματίες της θάλασσας όσο και σε μας, τους καταναλωτές
 • Επεκτείνουμε την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών στη χώρα μας και να αποδείξουμε ότι μπορεί να στηρίξει την οικονομία και προστατεύσει το περιβάλλον και την υγεία μας.

ΕΣΟΔΑ

Η οικογένεια των υποστηρικτών της οργάνωσης παραμένει κοντά στα 16.500 μέλη (σταθερή σε σχέση με το επίπεδο του 2013) ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό του 1.142.340,59 ευρώ, πολύ κοντά στο περσινό επίπεδο. Από αυτά,

 • τα 886.895,68 (περίπου το 78%) προήλθαν από τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη παλαιών υποστηρικτών, κυρίως μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής ή πιστωτικής κάρτας.
 • οι υποστηρικτές που βαφτίστηκαν αυτή τη χρονιά μέλη της οικογένειας της Greenpeace, συνεισέφεραν το ποσό των 164.382,89 ευρώ (14%).
 • το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν ο αποκλειστικός χρηματοδότης του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών στα Ντόπια Κτηνοτροφικά Φυτά» με 13.992,44 ευρώ (1%).
 • τέλος, η διεθνής GREENPEACE ενίσχυσε το ελληνικό γραφείο με 49.600,00 (4%) για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εξεύρεσης πόρων και συμμετοχή σε διεθνείς εκστρατείες.

 ΕΞΟΔΑ

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τρεις σκοπούς.

 • για τις εκστρατείες (56%),
 • για την εξεύρεση υποστηρικτών (30%)
 • για ανάγκες υλικής υποδομής, συντήρησης του γραφείου και διοικητικά έξοδα (14%)


Έξοδα εκστρατειών

Για τις ανάγκες των εκστρατειών μας (πανό, φόρμες, εξοπλισμός και μεταφορά εθελοντών, αγορές υλικών, φωτογραφικό υλικό και επιστημονικές έρευνες, προωθητικό υλικό, αναλύσεις σπόρων κ.ά.), τη συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις και για την επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού, τα έξοδα ήταν φυσικά τα μεγαλύτερα και ανήλθαν στο ποσό των 707.992,91 ευρώ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: η εκστρατεία διέθεσε 249.020,96 ευρώ (35%)

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: η εκστρατεία απορρόφησε 219.696,40 ευρώ (31%)

ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: η εκστρατεία χρησιμοποίησε 239.275,34 ευρώ (34%)

Έξοδα υποστηρικτών

Για να υποστηρίξουμε την ανεξαρτησία της δράσης μας χρειάζεται να επενδύουμε μέρος των εσόδων της οργάνωσης σε στην εξεύρεση νέων υποστηρικτών αλλά και να ενημερώνουμε τους ήδη υπάρχοντες. Επενδύσαμε 377.456,19 ευρώ, έξοδα απαραίτητα για να υλοποιήσουμε τα μελλοντικά σχέδια και να υποστηρίξουμε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν,

 • για την εξεύρεση νέων υποστηρικτών, πάντα χάρη στη βοήθεια των παιδιών με τα πορτοκαλί μπλουζάκια που συναντάτε καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χρειάστηκαν 200.889,97 ευρώ (53%)
 • για την ανανέωση της υποστήριξης των παλιών υποστηρικτών μας (ενημερωτικό φυλλάδιο, έντυπα ανανέωσης, επικοινωνία με υποστηρικτές από τα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου) διαθέσαμε 83.459,53 ευρώ (22%)
 • για τη λειτουργία, το συντονισμό και την ανάπτυξη του τμήματος εξεύρεσης πόρων δαπανήθηκαν 61.120,08 ευρώ (16%)
 • τέλος, η συμμετοχή μας στις διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις βιβλίου – βιολογικών προϊόντων) και η δημιουργία αναμνηστικών, κόστισε 31.986,61 ευρώ (9%).

Έξοδα υποδομής και συντήρησης κτιρίου – Διοικητικά έξοδα

Για τις ανάγκες της λειτουργίας του κτιρίου (ενοίκια, λογαριασμοί, κλπ.), για χρήση της υφιστάμενης
υποδομής αλλά και για αγορά ή ενοικίαση απαραίτητων υλικών, τα έξοδα άγγιξαν το ποσό των 96.068,44 ευρώ, μειωμένα κατά 10%. Επίσης, για διοικητικά έξοδα (μισθοί διοικητικού προσωπικού, έξοδα λογιστηρίου, γραμματειακή υποστήριξη) χρειάστηκε το ποσό των 71.489,59 ευρώ, μειωμένα και
αυτά κατά 38%.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση προκύπτει ότι τα έξοδα του 2014 ήταν 110.666,34 ευρώ περισσότερα από τα έσοδα. Η «ζημιά» αυτή καλύφθηκε από το αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί, από τις θετικές διαφορές των προηγουμένων ετών, ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις.

Το ελληνικό γραφείο έχει πάρει τη στρατηγική απόφαση να μην περιορίσει τις δραστηριότητες του, αλλά αντίθετα, να τις εντείνει δεδομένου ότι τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα -δυστυχώς- δεν υποχωρούν με την οικονομική κρίση. Η δική σας εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καθώς και η  αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε, με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση, τις προσπάθειες για έναν καλύτερο πλανήτη.


Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον. Θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, δεν δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείες, κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, κρατικούς και διακρατικούς οργανισμούς, αλλά βασίζεται στις συνεισφορές των υποστηρικτών της. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, έχουμε αποφασίσει να ελέγχονται κάθε χρόνο τα οικονομικά μας από ορκωτούς λογιστές και να δημοσιοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής μας σελίδας.