Élhető, klímabarát Budapest 2030

Bevezető

2030-ban Budapest tiszta, zöld, egészséges, adaptív és reziliens város, amely a klímaválság közepette is élhető marad. A város kibocsátásai radikálisan lecsökkentek – ezáltal Budapest felelős városként kiveszi a részét az éghajlatváltozás mérsékléséből. Budapest emellett sikeresen alkalmazkodott a klímaválság következményeihez, így a hőhullámok, aszályok, villámárvizek nem teszik elviselhetetlenné a fővárosban tartózkodó emberek hétköznapjait. Mindezt a városvezetés úgy érte el, hogy a városlakók napi szinten részt vesznek az életüket érintő döntések megalkotásában. Annak érdekében, hogy a város a helyi közösség akaratának és hosszú távú érdekének megfelelően fejlődjön, Budapest vezetése támogatja a közösségi kezdeményezéseket és bevonja a lakosságot az emberek mindennapjait érintő beruházások, intézkedések tervezési folyamataiba.

Miért van szükség városi szintű klímavédelemre?

Az emberiség korábban soha nem látott kihívással néz szembe: a klíma- és ökológia válság a Föld élővilágát, és ezen keresztül az emberiség életfeltételeit fenyegeti. Erre a kihívásra minden – egyéni, települési, nemzeti, globális – szinten gyors válaszokat kell adnunk. A nemzetközi és kormányzati szintű fellépést ki kell egészítse a települések szintjén történő klímavédelem – ahol a lakosság mindennapi életét befolyásoló ügyekkel kapcsolatban gyorsabban, hatékonyabban lehet intézkedni.

A klímavédelemben azért is van kiemelkedő szerepe a városoknak mind a kibocsátáscsökentés, mind az alkalmazkodás terén, mert a Föld lakosságának többsége már ma is városlakó, és ez az arány a jövőben az előrejelzések szerint csak tovább fog nőni. Pozitívum, hogy a települések vezetői elkezdték felismerni felelősségüket: mára a Föld 1260, mintegy 798 millió lakóját képviselő települési, helyi vagy nemzeti kormányzata hirdetett klímavészhelyzetet.

Járdány Bence / Greenpeace

Élhető, klímabarát Budapest

Klímavédelmi intézkedések társadalmi támogatottsága

A lakosság a klímaválságot tartja napjaink egyik legsúlyosabb problémájának, és az élet számos területén sürgős cselekvést várnak a döntéshozóktól a biztonságos jövőnk megőrzése érdekében. Ezt támasztja alá az Európai Bizottság által rendelt 2019-es Eurobarometer jelentés, mely alapján a magyarok az európai átlagnál is klímatudatosabbak: a lakosság 96%-a tartja komoly problémának az éghajlatváltozást, és mintegy 75%-a csökkentené a fosszilis tüzelőanyagok használatát.

A Greenpeace által rendelt közvélemény-kutatások is rendre azt támasztják alá, hogy mind a kormány, mind a településvezetők klímavédelmi intézkedéseit támogatja a lakosság. Nem utolsósorban azért is, mert a magyarok tisztában vannak azzal, hogy a klímavédelmet is magába foglaló környezet- és természetvédelem saját egészségük védelmével is szorosan összefonódik. Egy 2018 év végi közvélemény-kutatásból többek között az derül ki, hogy a budapestiek egyértelműen a légszennyezettséget tartják a legnagyobb környezetvédelmi problémának, és a tiszta levegő érdekében kétharmaduk kitiltaná a régi dízel gépjárműveket a főváros területéről.

1. Tiszta város

1/1. Tiszta és takarékos energiahasználat

2030-ra Budapest hatalmas lépéseket tesz a klímasemleges működés felé. Az energia felhasználásával összefüggő döntéseket az a cél határozza meg, hogy a város energiaigénye, és ezáltal a szén-dioxid-, illetve a különböző légszennyezőanyagok kibocsátása gyorsan csökkenjen. A város CO2 kibocsátása legalább 40 százalékkal csökken a 2020-as értékhez képest. A végső cél, hogy a főváros legkésőbb 2040-re karbonsemlegessé váljon.

Járdány Bence / Greenpeace

2030-ra a Fővárosi Önkormányzat, annak intézményei és a tulajdonában álló gazdasági társaságok karbonsemlegesen üzemelnek.

A meglévő lakó- és közösségi épületek energiaigényének és -felhasználásának csökkenése érdekében komplex, szociális szempontokat is figyelembe vevő, hosszú távú programok futnak, amelyek segítik a lakosság átállását a tisztább és kevesebb energiahordozót igénylő technológiákra (pl.: hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, megújulók alkalmazása), azzal a céllal, hogy legkésőbb 2040-re minden épület karbonsemlegesen üzemeljen.

Gyakorlatilag ismeretlen probléma az illegális tüzelés. A hatóságok – kormányhivatalok, jegyzők, rendőrség – szigorúan és hatékonyan lépnek fel a légszennyezéssel járó illegális hulladékégetések, például a háztartási szeméttel történő fűtés ellen, miközben elérhetővé válnak támogatások a tiszta tüzelési módokra való átálláshoz. Felvilágosító kampányok tájékoztatják a lakosságot a helytelen égetés káros egészségi, környezeti és gazdasági hatásairól, jogi vonatkozásairól és a lehetséges gyakorlati megoldásokról.

Az új lakó- és közösségi épületekre a vonatkozó előírások már 2020 óta megkövetelik a klímaváltozás által támasztott kihívásoknak való megfelelést. Az épületek energiaigényét minimálisra kell csökkenteni korszerű (passzívház, aktív ház) építési technológiák, okos rendszerek üzemeltetésével, továbbá az épületek tájolásával, kialakításával, illetve környezetének alakításával. Az energiaigény kielégítéséhez a lehető legnagyobb arányban helyben termelt megújuló energiaforrásokat kell alkalmazni. Új épület kétféle tetővel épülhet: vagy valamilyen megújuló energiát (napelem, napkollektor, szél) is tartalmazó felületként, vagy zöldtetőként. Az új közösségi funkciójú épületek esetében törekedni kell a többletenergia-termelés megvalósítására.

A távfűtésnél törekedni kell a megújulók minél nagyobb, a földgáz minél kisebb arányú alkalmazására. A megújulók növekvő arányából és az energiahatékonyság javulásából adódóan csökkennek a távfűtés kibocsátásai, csökken a fenntartási költsége, ezáltal növekszik a versenyképessége.

A Főváros ösztönzi a megújulóenergia-termelést. Ehhez, részben a barnamezős övezetben, területeket jelöl ki. Ösztönzi továbbá a közösségi beruházásokat, illetve segíti az egyéni megújuló termelő alkalmazások terjedését, például háztetőkre telepített napelemek támogatásával.

Feladatok:

1/2. Tiszta közlekedés

2030-ban Budapest egy olyan város, ahol a gyalogos-, kerékpáros- és közösségi közlekedés élvez prioritást az autós közlekedés helyett. A város a közlekedési igények kiszolgálását a levegőminőség javításával köti össze, ezért elsőbbséget biztosít a tiszta energiát használó, zéró emissziós közlekedésnek, ösztönzi a közösségi közlekedési módokat, valamint a közlekedési eszközök megosztásra építő szolgáltatásait.

Járdány Bence / Greenpeace

Klímavédelmi szempontból a Párizsi Megállapodás értelmében 2028-tól nem szabadna forgalomba helyezni belső égésű motoros járművet Európában, így Magyarországon, Budapesten se. Ennek értelmében 2030-ra szinte már teljesen eltűnnek ezek a szennyező járművek a főváros utcáiról, 2035-től már egyáltalán nem közlekednek belső égésű motoros járművek Budapesten. A forgalomszabályozási intézkedéseknek köszönhetően sokkal kevesebb, döntően elektromos jármű rója már csak az utakat. Jelentősen javul a kerékpáros infrastruktúra, bővül a kerékpárutak száma és kapacitása.

2030-ra jelentősen csökken az autós közlekedés aránya, a csökkenés megoszlik a többi közlekedési mód között. A modal split ennek megfelelően 50% tömegközlekedés, 20% személygépjármű (döntően autómegosztással), 20% gyaloglás és mikromobilitás (segway, e-roller, e-motor stb.), 15% kerékpár. Az autós közlekedés csökkentése a város zöldfelületi rendszer fejlesztéséhez is hozzájárul: a felszabaduló parkolóhelyek helyén új zöldterületek jönnek létre.

Jelentősen fejlődik a közösségi közlekedés. 2030-ra eltűnnek a régi szennyező dízel buszok (beleértve a BKV járműveit is), ezen a területen is az elektromos járművek térnyerése lesz a jellemző. Más területeken – úgy is mint pl. teherszállítás, turistabuszok, hajózás – is elterjednek a tiszta közlekedési alternatívák: a szennyező járművek eltűnnek, és döntően elektromos járművek veszik át a helyüket. A Duna belvárosi szakaszáról eltűnnek a szennyező járművek, valamint a szállodahajók mennyisége is csökken.

Kiemelt figyelmet kap a főváros és az agglomeráció közötti közlekedés fejlesztése. A közlekedés átalakítását regionális szervezés és gondolkodásmód jellemzi, alapvetővé válnak a településközi és ráhordó közösségi közlekedési szolgáltatások, a közlekedési eszközök váltását lehetővé tevő szolgáltatások. Ezzel nem csak kényelmesebbé válik a közlekedés a főváros és agglomerációja között, de nagymértékben csökken a fővárosi utak jelenlegi terheltsége is.

Mindezeknek eredményeképp jelentősen csökken a légszennyezettség a Fővárosban. A PM10 napi határérték túllépések száma minimalizálódik évi tíz alatti napra. Az NO2 órás határérték túllépések a jogszabályoknak megfelelően évi 18 alatt maradnak, az éves NO2 határértéket sehol sem lépjük túl. A légszennyezés csökkenése jelentős javulást hoz a lakosság egészségi állapotában – ez a jelenlegi tendenciákat nézve évi több tíz-, akár százmilliárd forintnyi megtakarítást jelenthet az egészségügyben.

Feladatok:

1/3. Zéró hulladék

2030-ra Budapesten gyakorlatilag nem képződik lerakásra kerülő kommunális hulladék. A hulladékmegelőzés elve érvényesül a vonatkozó szabályozásokban: a hulladékmegelőzést gazdasági ösztönzőkkel támogatják, és büntetik a hulladéktermelést. A fővárosi rendezvények 2020-tól búcsút intenek az egyszer használatos termékeknek. A szelektív gyűjtés teljessé válik, kiterjed minden közintézményre, bővülnek a hulladékszigetek és a közterületeken is kialakítanak szelektív gyűjtőket.

Járdány Bence / Greenpeace

2. Zöld város

Budapesten 2030-ra magától értetődő, hogy a zöldfelületek értékét a városlakóknak nyújtott szolgáltatásaik fényében, és nem a rajtuk megvalósítható ingatlanfejlesztések tükrében mérik. A meglévő zöldfelületeket védik, megújítják, és újakat hoznak létre. Tabu a városi zöldterületek átminősítése és beépítése, és védelmet élvez minden közpark, közkert, közcélra átadott zöldfelület, intézménykert. 2025-re a városnak naprakész adatai, statisztikái vannak a városi zöldfelületekről, azok állapotáról, s ezeket felhasználják a zöldterületek megnövelését célzó cselekvési tervek készítéséhez. 2023-ra egy új városi nagyparkot hoznak létre, a városi kisvízfolyások, a folyópartok, a szigetek parti sávja pedig a lehető legnagyobb mértékben természetközelivé, zölddé, felüdülésre alkalmassá válik. A veszélyes kémiai anyagok használatát korlátozzák, a kémiai szúnyogirtás helyét biológiai módszerek veszik át.

Járdány Bence / Greenpeace

Előírások biztosítják, hogy új lakó- vagy irodanegyed, iskola, óvoda, kórház csakis megfelelő méretű, az adott funkciót kiszolgáló zöldfelülettel együtt fejleszthető, építhető.

A parkok megújításakor, új zöldfelületek kialakításakor lehetőség szerint őshonos fákat és cserjéket ültetnek. A városi biodiverzitás érdekében méhlegelőket hoznak létre közterületeken.

A Főváros védi és megőrzi természetes élőhelyeit, védett gyepeit, erdeit. Utóbbiak különösen fontos szerepet játszanak a város levegőjének tisztaságában, illetve rekreációs fontosságuk révén a főváros lakóinak életében.

Az alacsonyabb zöldfelület‐fejlesztési potenciállal bíró belvárosi területeken alternatív megoldásokkal – mint például zöldtetők, zöldfalak – pótolják a hiányzó zöldfelületeket. A zöldfelületek védelmébe, fejlesztésébe a lakosságot és a magánszférát is bevonják: programok indulnak zöldtetők, zöldfalak, vagy akár élelmiszer termelésre is alkalmas tetőkertek kialakítására.

Adminisztratív, településrendezési eszközökkel és pénzügyi ösztönzőkkel (pl. adók) nehezítik a szabad területek, zöldmezős beruházások és a város szétterülésének folyamatát, de jutalmazzák az elhagyott, kihasználatlan, környezetileg terhelt területek javítását, felhasználását, rehabilitációját. A nagy ingatlanfejlesztéseket a leromlott városrészek, rozsdazónák fejlesztésére fókuszálják, ott hoznak létre – zöldfelületben gazdag – közberuházásokat. Az ingatlanfejlesztést előfásítások, növénytelepítések előzik meg.

A szúnyogírtást a más országokban már bevált, szelektív biológiai lárvairtással végzik, ami csak a csípőszúnyog állományt gyéríti, egyéb fajokat nem pusztít, és a hatékonysága is nagyobb, mint a kémiai szúnyogirtásnak (ezzel az elpusztított rovarokból körülbelül csak minden 500. csípőszúnyog). A kémiai írtás ráadásul veszélyezteti a beporzókat, a méheket is.

2022-re Budapest glifozátmentessé válik, a főváros területén betiltják a rákkeltő kockázatúként besorolt glifozát használatát.

Feladatok:

3. Egészséges város

2030-ra Budapest számos olyan intézkedést vezet be, amellyel javul a fővárosban élők egészsége. Nem csak a közétkeztetésben forgalmazott élelmiszerek minősége lesz jobb, de több lehetőség lesz bioélelmiszerek vásárlására is, tisztább lesz a levegő, és több lehetőség lesz a szabadban sportolásra, időtöltésre, és eltűnnek az egészségünket károsító, súlyosan szennyezett területek.

Járdány Bence / Greenpeace

3/1. Ökoélelmiszerek, város-vidék kapcsolat

A város és a vidék közötti kapcsolat újraépítéséhez, a nagyüzemi mezőgazdálkodásban előállított, csomagolt, sokszor messziről importált, tartósítószerekkel ellátott élelmiszerek helyett gazdasági és jogszabályi ösztönzőkkel előnyben részesülnek a közelben, a természettel összhangban termesztett egészséges idényzöldségek és -gyümölcsök.

A közétkeztetés átalakul: a természettel összhangban előállított és egészséges élelmezést szolgálja. Első lépésben legalább a bölcsődékben, az óvodákban és iskolákban lesznek elérhetőek a káros vegyszerektől mentes ökoélelmiszerek. Egyúttal kevesebb és jobb minőségű hús- és tejtermék szerepel majd a kínálatban. Mindehhez a termelői háttér Magyarországon adott – nem csak Budapesten, de minden nagyváros esetében.

Feladatok:

3/2. Mérgező ipartelepek felszámolása

A Főváros felméri a szennyezett területeket (Cséry-telep, A Budapesti Vegyiművek felszámolás alatt álló Illatos úti telephelye, Budapesti Vegyiművek volt Kén utcai telephelye, Naplás-bányák, Óbudai Gázgyár, lakóépületek alatti szennyezés Soroksáron), illetve a további potenciálisan szennyezett területeket (pl. Csepel Művek területe és környéke, a Metal-Art volt pénzverde területe), és intézkedési tervet alkot a helyzet rendezése, a szennyezések felszámolása és továbbiak megelőzése érdekében. 2030-ra ezen területek megtisztulnak, ahol lehet, helyükön parkokat, biorezervátumokat hoznak létre, és olyan lesz a jogszabályi környezet (a hatósági szerepkörök tisztázásával), ami megakadályozza, hogy újabb szennyezett területek jöjjenek létre.

Feladatok:

4. Adaptív és reziliens város

2030-ra a főváros olyan várossá válik, amelyik meg akarja és meg is tudja védeni lakóit a klímaváltozás hatásaitól, és a rendkívüli időjárási eseményektől. A városi infrastruktúrát és az intézményrendszert felkészítik az éghajlatváltozásból adódó hatások kezelésére, kivédésére és csökkentésére. A zöldfelületek és általában a városi közterek kialakítása során előnyben részesítik a klímavédelem adaptációs és mitigációs szempontjait.

Járdány Bence / Greenpeace

A Főváros nem csak a klímakárosító kibocsátások csökkentésében vállal szerepet, hanem a klímaválság hatásainak (pl. hőhullámok, árvizek, viharok) enyhítésében is. A Főváros felméri a klímaváltozásnak a városi terekre és az infrastruktúrára (műszaki infrastruktúra, az emberek által használt terek, infrastruktúra, zöldfelületek, stb.) már érvényesülő és várható jövőbeli hatásait, és biztosítja, hogy a város alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez. A városvezetés felkészíti az intézményrendszert (egészségügy, oktatás, katasztrófavédelem) is az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére, és tájékoztató kampányokat indít az emberek informálására, bevonására.

Feladatok: