Terugkijken: massa-actie #stoprabo

Samen met Extinction Rebellion voerden we actie bij Rabobank-kantoren door het hele land. We eisen dat de bank stopt met verwoestende investeringen in de industriële landbouw en start met het vergoeden van de schade.

Massa-actie bij Rabobank

Op woensdag 11 oktober kwamen we met honderden activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace door het hele land in actie tegen de verwoestende geldstromen van Rabobank.

Verschillende ingangen van het hoofdkantoor in Utrecht waren tot laat in de avond geblokkeerd en klimmers lieten metershoge banners zakken met daarop de verwoestingen afgebeeld die Rabo al decennialang aanricht. Ook in Nijmegen, Rotterdam, Leeuwarden, Elst en Eindhoven werd actie gevoerd. We hebben genoten van de creativiteit en volharding van de actievoerders, fantastisch! Dank aan ieder die aanwezig was of ons online heeft gesteund!

Heb je een minuutje over? Gebruik deze tijd om Rabobank tot de orde te roepen!

Stop de smerige sponsorships

Vind jij ook dat de bank moet stoppen met haar smerige sponsorships? Teken net als vele anderen de petitie en eis dat Rabobank stopt met het financieren van natuurverwoesting, dierenleed en de stikstofcrisis.

Ik doe een donatie

Dankzij jouw steun pakken we klimaatverandering, ontbossing en plastic in onze oceanen bij de bron aan. Verantwoording dragen we alleen af aan de mensen die ons steunen, zoals jij.

Stuur een X-post naar Rabobank

Wil jij ook dat Rabobank stopt met investeren in natuurverwoestende praktijken? Stuur de bank een X-post.

Wij eisen dat Rabobank:

1. Geen geld meer steekt in de industriële landbouw die leidt tot natuurverwoesting

2. Gaat lappen voor de schade die is aangericht in binnen- en buitenland – te beginnen met minimaal 3,1 miljard euro in Nederland en 9,5 miljard euro in Brazilië

Rabobank een duurzame bank? No way.

Rabobank maakt graag goede sier als sponsor van sport en cultuur. Waar de bank werkelijk haar kapitaal in steekt, is verre van duurzaam. Rabobank financiert de industriële landbouw, met een alsmaar uitdijende veestapel.

De industriële landbouw levert Rabobank bakken met geld op. De samenleving krijgt een bak ellende. Tijd om de bank te ontmaskeren als sponsor van natuurverwoesting, dierenleed en veel te veel stikstof. Samen eisen we datRabobank gaat lappen voor haar schade.

In deze video leggen we in 2 minuten uit hoe wij nu opdraaien voor de schade die Rabobank heeft veroorzaakt.

De smerige sponsorships van Rabobank

Als bankiers geld steken in de omslag naar duurzame landbouw, dan is een betere toekomst voor mens, dier en natuur binnen handbereik. Helaas doet de grootste bank in de landbouwsector, Rabobank, volstrekt het tegenovergestelde. Het steekt haar geld in industriële landbouw, met name in de vlees- en zuivelindustrie. Dat maakt de bank de smerige sponsor van een heel rijtje aan problemen.

Rabobank, trotse sponsor van…

Klik op het onderwerp om meer te lezen over de smerige sponsorships. 

…de stikstofcrisis in Nederland

Rabobank speelt een grote rol in de stikstofcrisis. Jarenlang gebruikten bankiers hun invloed in de landbouw om boeren te stimuleren te vergroten en intensiveren. En voor die uitbreiding veel meer dieren, grond en de peperdure technologie – hadden de boeren geld, veel geld, van Rabobank nodig. Voor grootschalige industriële landbouw stelden ze genoeg geld beschikbaar, voor een duurzame vorm van landbouw kregen boeren minder makkelijk geld los.

Inmiddels kent Nederland de grootste veedichtheid (de meeste dieren per vierkante meter) ter wereld. Er leven 115 miljoen veedieren in ons land. Uit de mest van al die dieren komt veel stikstof vrij. Die stikstof verstikt als een stille sluipmoordenaar onze natuur en vervuilt de bodem, water en lucht. 

Zelfs toen de de effecten op de natuur al lang en breed bekend waren, bleef Rabobank boeren aanmoedigen om meer dieren te houden. Midden in de stikstofcrisis gaf Rabobank boerenbedrijven nog leningen om uit te breiden, zelfs als deze pal naast een beschermd natuurgebied lagen. 

Nu de natuur bijna op omvallen staat, trekt de overheid bijna 25 miljard euro uit om de stikstofcrisis op te lossen. Dit geld gaat deels naar de boeren, die daarmee de leningen bij Rabobank af kunnen betalen. Op deze manier verdient de bank tweemaal aan de stikstofcrisis: de boer betaalt de hoge rentes, en de belastingbetaler betaalt de lening af.

…ontbossing en natuurverwoesting

Veevoer (soja) en veeteelt veroorzaken wereldwijde ontbossing. Als bankier van de vee-industrie steekt Rabobank geld in beide segmenten. En hoe! De Eerlijke Bankwijzer ontdekte dat Rabobank van 2015 tot 2022 meer dan 5 miljard dollar (!) leende aan soja- en veeteeltbedrijven in de Amazone en Cerrado-savanne. 

Rabobank financiert bijvoorbeeld de activiteiten van vleesgiganten JBS, Marfrig en Minerva, die in verband zijn gebracht met het verwoesten van kostbare Braziliaanse natuur om weilanden te creëren voor veeteelt. Een andere klant van Rabobank is sojahandelaar Cargill. Dit bedrijf is de grootste directe importeur van soja uit Brazilië, voornamelijk voor veevoer, en werkt met sojaboeren die natuur verwoesten om hun plantages uit te breiden. 

Bovendien heeft Rabobank ervoor gezorgd dat de vraag naar veevoer toeneemt, door in Europa boeren te motiveren meer en meer veedieren te nemen. Zodra de vraag naar veevoer stijgt, worden in Brazilie extra sojaplantages aangelegd. Dit leidt tot nog meer ontbossing en natuurverwoesting.

…megastallen

Als het aan Rabobank ligt, worden de stallen alsmaar groter en groter. Megastallen passen volledig in de visie van Rabobank: intensivering, schaalvergroting en meer vlees produceren. Boeren realiseren deze visie, want  5 van de 6 boeren in Nederland hebben een lening bij Rabobank. In 4 jaar tijd kregen we er een kwart meer megastallen bij, analyseerde Wakker Dier. 

En uit die megastallen komt een gigantische hoeveelheid stikstof vrij, wat slecht is voor de natuur, water en bodem. Het leven van dieren in megastallen is armzalig, ze hebben amper ruimte en daglicht. Bovendien dragen al die dieren bij aan de klimaatcrisis, door het uitstoten van broeikasgassen. En of dat allemaal niet erg genoeg is, zijn megastallen een bron van ziekte. Ziektes die zich in rap tempo verspreiden onder de dieren en ook kunnen overslaan naar de mens.

…dierenleed

Met kapitaal van Rabobank bouwden boeren hun boerderijen om naar fabrieken tjokvol varkens, koeien en kippen. Uit onderzoek blijkt dat Rabobank de geldschieter is achter de ergste vormen van dierenleed, zoals plofkippen en kooivarkens. In 2013-2018 stopte de bank daar bijna 12 miljard euro in. 

De grote veestapel leidt niet alleen in Nederland tot dierenleed. Er moet veevoer in die miljoenen voederbakken. Veevoederbedrijven vernietigen daarvoor natuurgebieden in Brazilië waar veel dieren leven. Deze wilde dieren die met uitsterven worden bedreigd, zoals de jaguar, raken hun leefgebied kwijt.

…boeren in de schulden

Rabobank heeft de intensieve vee-industrie in Nederland aangejaagd door massaal leningen te geven voor de uitbreiding in de agrarische sector. Met het verstrekken van leningen aan 5 op de 6 boeren, waardoor er een kredietbedrag van 40.4 miljard euro in de sector uit staat, heeft de bank enorme invloed op de agrarische sector.

Deze intensieve vee-industrie is niet voor iedere boer weggelegd. Sommige boeren varen er wel bij, maar voor veel boeren werkt het helemaal niet, die zijn gestopt of knopen met moeite de eindjes aan elkaar. Onze boerenstand is bijna gehalveerd in de afgelopen twintig jaar. De overgebleven boerenbedrijven zijn veranderd in veefabrieken, een deel daarvan kampt met torenhoge schulden. De benodigde technologie voor uitbreiding is peperduur. 38% van de boeren leeft onder de armoedegrens. 

Intussen leven boeren met een nieuwe angst, want de schaalvergroting die de Rabobank zo winstgevend achtte, is niet houdbaar voor onze natuur en het klimaat. Veel boerenbedrijven moeten daarom weer krimpen en een ecologische omslag maken, of stoppen. Een hard gelag, na jarenlang investeren en hard werken.

…mensenrechtenschendingen

Rabobank financiert bedrijven in de uitdijende vlees- en zuivelindustrie, waaronder de bedrijven die veevoer verbouwen voor al die miljarden veedieren op onze planeet. Om veevoer te verbouwen, leggen deze multinationals gigantische sojaplantages aan. Daarvoor gaan natuurgebieden tegen de grond. Die natuurgebieden zijn niet onbewoond. Er leven mensen, uit Inheemse volken of lokale groepen.

De mensen wonen daar in harmonie met de natuur, totdat ze ruw van hun land worden verdreven. Naast het verwoesten van de natuur, raken ook de hulpbronnen van de volken vervuild, bijvoorbeeld de rivieren waaruit ze vissen en drinken. Het wordt hen onmogelijk gemaakt te leven van de natuur om hen heen.

…de klimaatcrisis

De wetenschap is helder: minder vlees en zuivel eten en produceren is nodig voor het klimaat. De Rabobank heeft als bankier van de landbouw deze industrie juist de andere kant opgeduwd. Met de financiering van Rabobank is de Nederlandse veestapel uitgegroeid tot een van de grootste van Europa. 

De miljoenen kippen, koeien, varkens, schapen en geiten produceren gas. Het gaat vooral om methaan (25 keer zo sterk als CO2) en lachgas (298 keer zo sterk als CO2) dat deze dieren produceren. In totaal komt 16% van alle uitstoot van broeikasgassen in Nederland van de landbouw.

Dan hebben we het nog niet eens over alle CO2 die vrijkomt als een stuk bos wordt platgebrand om er een sojaveld voor veevoer van te maken. Of hoe we daardoor de bossen, als een van onze beste bondgenoten tegen de klimaatcrisis verliezen.