Meer natuurbescherming, minder schadelijke visserij en meer windparken: in een notendop zijn dat de belangrijkste afspraken uit het Noordzeeakkoord dat nu ook door de Tweede Kamer is goedgekeurd. 

Greenpeace zat tijdens de onderhandelingen aan tafel met de overheid, vissers en andere belangenorganisaties. Laten we eerlijk zijn: het is niet genoeg, maar wel een stap in de goede richting. We zetten de drie belangrijkste afspraken voor je op een rij:

Méér windenergie wordt eindelijk realiteit
Eén van de belangrijkste pijlers in de energietransitie, is het opwekken van windenergie op zee. Dat is noodzakelijk om onze lampen te laten branden, onze auto’s duurzaam te laten rijden en onze industrie te vergroenen. Met dit akkoord worden belemmeringen om windparken op zee te bouwen weggenomen. 

De Rainbow Warrior vaart langs het Prinses Amalia windpark, 12 mijl uit de kust van Ijmuiden.
© Bas Beentjes / Greenpeace

Fonds om vissersvloot te verkleinen en te verduurzamen
De overgang naar een vloot die past bij de ruimte die overblijft als visgebied, moet op een fatsoenlijke manier gebeuren. Daarom komt er voor de vissers een goed gevuld transitiefonds, waardoor ze kunnen verduurzamen of stoppen. 

40 keer meer bescherming op de noordzee
In 2030 wordt 15% van de Noordzee beschermd. Dat is 40 keer meer dan nu het geval is. Deze bescherming is pure noodzaak om het ecosysteem van de Noordzee gezond te houden. Ook komt er meer onderzoek naar de gezondheid van de Noordzee. Als blijkt dat het natuurherstel onvoldoende is, wordt dit opnieuw besproken en zullen we pleiten voor méér bescherming.

© Bente Stachowske / Greenpeace

Wat het laatste punt betreft, blijven we knokken voor meer bescherming. Want het aantal gebieden dat wordt beschermd, is veel te weinig. Wist je dat de Noordzee minder dan een mensenleven geleden een totaal andere zee was dan nu? Het krioelde er van de scholen kabeljauw, maar ook witsnuitdolfijnen, steuren en blauwvintonijnen. En aan het strand kreeg je nog eens een zeepaardje in je schepnet.

Al vanaf het begin van Greenpeace in Nederland, hebben we niet kunnen toekijken hoe het leven uit de Noordzee verdwijnt. Van acties tegen de dumping van duizenden tonnen chemisch afval (nog geen 20 kilometer uit de kust) tot bezettingen van boorplatforms van Shell: de Noordzee heeft altijd onze prioriteit gehad – met succes.

© Marten van Dijl / Greenpeace

Het water op aarde, en dus ook de Noordzee, is de bron van ons leven. Zij geven ons zuurstof, voedsel en zijn van een ongekende rijkdom en schoonheid. Greenpeace zal daarom in actie blijven komen. Net zolang tot in de Noordzee – en al andere zeeën en oceanen! – 30 % beschermd gebied is en het leven er weer vanaf spat.