Amsterdam, 25 mei – LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu presenteren een versnellingsvoorstel voor een hogere stikstofreductie in 2030. Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Mobilisation for the environment (MOB) reageren als volgt op dit plan:

“Dit plan is onvoldoende en doet bij lange na niet genoeg om verdere verslechtering van onze meest kwetsbare natuur te voorkomen. Daarmee is dit voorstel in strijd met het verslechteringsverbod van de Europese Habitatrichtlijn. Het voorstel om de reductiedoelstelling voor 2030 uit de stikstofwet te verhogen van 26% naar 40% is zelfs lager dan de minimaal noodzakelijke reductie volgens de commissie Remkes. Ecologische onderbouwing ontbreekt en het is een slap compromis om de vergunningverlening op gang te krijgen. De natuur is opnieuw de dupe.”

Voor een verdere toelichting of vragen kan media contact opnemen met een van onze persvoorlichters.