De stikstofuitstoot moet nóg sneller omlaag

De herstelmaatregelen voor 14 strikt beschermde habitats van Natura 2000-gebieden werken niet of nauwelijks. Deze habitats lijden al decennialang onder een veel te hoge stikstofdepositie en staan hierdoor op omvallen. Om deze ‘zwarte lijst van habitats’ veilig te stellen moet de stikstofuitstoot voor eind 2025 drastisch worden teruggedrongen. Die huiveringwekkende conclusies komen uit het onderzoek ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’, dat ecoloog Roland Bobbink van onderzoekcentrum B-Ware uitvoerde in opdracht van Greenpeace. De miljarden die het nieuwe kabinet via een zogenoemd stikstoffonds beschikbaar stelt komen waarschijnlijk te laat. Onze oproep aan het kabinet: zorg ervoor dat alle sectoren nog deze kabinetsperiode hun stikstofuitstoot sterk terugdringen. Alleen zo kunnen we de meest kwetsbare natuur beschermen en herstellen.


Hieronder lees je de position paper en het volledige onderzoek.

Download position paper

Download rapport

download pdf

Position paper

download pdf