Doe mee

Greenpeace roept de bank op zijn duurzame imago daadwerkelijk waar te maken en te investeren in ecologische landbouw met minder dieren en meer plantaardig voedsel

De Rabobank speelt een sleutelrol in klimaatverandering en dierenleed. De ‘boerenbank’ financiert 85% van de Nederlandse agri-industrie en steekt wereldwijd 38 miljard euro in de vee-industrie. Het investeringsbeleid van schaalvergroting en intensivering dat de bank nastreeft staat haaks op het zorgvuldig opgebouwde duurzame imago dat de bank zichzelf aanmeet. De Rabobank ziet vlees namelijk nog steeds als een wereldwijde groeimarkt, terwijl experts al lang waarschuwen dat de productie en consumptie van vlees en zuivel drastisch verminderd moet worden om rampzalige klimaatverandering te voorkomen. Ondanks enkele groene initiatieven van de bank blijkt de noodzakelijke krimp van de veestapel onbespreekbaar. Dat concludeert Greenpeace Nederland in het rapport ‘De vleeskoorts van de Rabobank’ waarmee de natuur- en milieuorganisatie vandaag een campagne tegen het investeringsbeleid van de bank aftrapt.

Sleutelrol Rabobank crisis landbouwsector

De Rabobank heeft als mega-investeerder en adviseur van Nederlandse boeren een sleutelrol gespeeld in het vormgeven van het huidige landbouwsysteem. Daarmee is de bank bepalend voor de crisis waarin deze sector zich bevindt. Zo is de veehouderij ‘goed’ voor twee derde van de broeikasgasuitstoot van de Nederlandse landbouw door uitstoot van methaan en lachgas. Dit betrof 12% van alle Nederlandse broeikasgassen in 2017. Experts pleiten dan ook voor een kleinere veestapel om klimaatdoelen te kunnen halen [1]. Daarbij leidt de grote vraag naar landbouwgrond voor de productie van veevoer wereldwijd tot ontbossing. Ook is in het verdienmodel van de vee-industrie, waar de Rabobank veel geld in investeert, dierenwelzijn ver te zoeken.

Herman van Bekkem, landbouwdeskundige bij Greenpeace Nederland

“Maatschappelijke druk heeft ervoor gezorgd dat investeringen in kolencentrales en mensenrechtenschendingen niet meer acceptabel zijn. Het is hoog tijd dat het bij de boerenbank doordringt dat ook investeringen in de vee-industrie niet meer van deze tijd zijn, want het is twee voor twaalf voor het klimaat. Wij roepen de Rabobank als belangrijkste financier van de Nederlandse vee-industrie dan ook op verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in klimaatverandering en te stoppen met investeren in vee-fabrieken.”

De meeste Nederlandse boeren willen wel groener gaan werken, maar zitten vast in het systeem van schaalvergroting en intensivering. De Rabobank pronkt met de slogan ‘Growing a better world together’, maar stimuleert ondertussen een voedselsysteem met steeds minder boeren, waarvan de helft zelfs onder de armoedegrens leeft door torenhoge leningen en lage winstmarges.

‘Rabobank, maak je duurzame imago waar’

Greenpeace lanceert vandaag een campagne waarin de ‘boerenbank’ wordt opgeroepen zijn duurzame imago daadwerkelijk waar te maken, de financiering van de vee-industrie te stoppen en samen met boeren de koers te verleggen naar een ecologisch voedselsysteem met minder dieren en meer plantaardig voedsel. De Rabobank moet zijn investeringskracht juist inzetten om klimaatverandering en dierenleed een halt toe te roepen.