Amsterdam, 24 april 2019 – Greenpeace Nederland heeft drie kolenbedrijven, RWE, Uniper en Engie, aangeschreven en dreigt een kort geding te starten wanneer zij niet binnen 10 dagen stoppen met het bijstoken in hun kolencentrales van biomassa die niet gegarandeerd duurzaam is.

In 2013 werd bij de onderhandelingen van het energieakkoord een compromis bereikt over het bijstoken van biomassa in kolencentrales. De milieuorganisaties stelden als voorwaarde dat de hoeveelheid biomassa zou worden beperkt en dat alleen mocht worden bijgestookt als de biomassa aan nader vast te stellen duurzaamheidscriteria zou voldoen. De energiebedrijven stemden daarmee in. Over de duurzaamheidscriteria werd vervolgens vrij snel overeenstemming bereikt, maar afspraken over controle op de naleving van die criteria zijn nog niet rond.

Toch al bijstook

Uit de onlangs bekend geworden rapportage van de kolenbedrijven over het jaar 2018 blijkt nu dat de centrales in strijd met deze afspraken al geruime tijd biomassa bijstoken. Dat is voor Greenpeace onaanvaardbaar, omdat niet is vastgesteld of en dus niet vaststaat dat deze biomassa aan de afgesproken duurzaamheidseisen voldoet.

Vandaar nu de dreiging met het kort geding; de kolenbedrijven krijgen tien dagen de tijd om de afspraken over de controle te voltooien. en om aan te tonen dat de biomassa die zij gebruiken aan de afspraken voldoet. Als niet glashelder is dat aan de duurzaamheidscriteria wordt voldaan, ziet Greenpeace zich genoodzaakt naar de rechter te stappen.

Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland:

‘Milieuorganisaties waren in 2013 al geen voorstander van biomassa, maar gingen schoorvoetend akkoord met een beperkte bijstook daarvan in kolencentrales omdat het akkoord zou leiden tot een doorbraak van windenergie in de Noordzee. Cruciale voorwaarde was wel dat de biomassa uit duurzaam beheerde bossen moest komen. Die voorwaarde geldt onverkort voor biomassa die wordt bijgestookt en daar houden we deze bedrijven aan. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan is het totaal onverantwoord € 3,6 miljard aan belastinggeld uit te geven, terwijl dat dan veel beter aan ontwikkeling en uitbreiding van echt duurzame energie kan worden besteed.’

Alle drie de energiebedrijven ontvangen subsidie om biomassa van duurzame herkomst bij te stoken in hun kolencentrales. Het gaat in totaal om ongeveer €3,6 miljard.