Doe mee

Hitterecords, smeltrecords, uitstervingsrecords; ze volgen elkaar in sneltreinvaart op. Klimaatverandering is geen sciencefictionverhaal meer, het is aan de orde van de dag. We moeten nu in actie komen.

We hebben lang onderhandeld voor het Klimaatakkoord dat het kabinet op vrijdag 28 juni 2019 heeft gepresenteerd. Wij zijn blij dat er met de aangekondigde maatregelen 49% minder CO2 wordt uitgestoten in 2030 en er verschillende acties worden genomen waar wij voor hebben gepleit. Bijvoorbeeld dat er een vorm van een CO2 heffing komt, dat anderhalf miljoen huizen worden verduurzaamd en dat 75 procent van de elektriciteit in 2030 komt uit duurzame bronnen als zon en wind.

7 Noodzakelijke verbeterpunten om de klimaatcrisis het hoofd te bieden

Helaas is het Klimaatakkoord nog niet voldoende. Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden hebben we echte doorbraken nodig en die staan er onvoldoende in. Maar gelukkig is het nog niet te laat. De Tweede Kamer debatteert op woensdagavond 3 juli 2019 over de maatregelen die in het akkoord staan. Met onderstaande suggesties kunnen zij het klimaatbeleid eerlijker en effectiever maken: 

  • Beperk de subsidie die gaat naar opslag van CO2 onder de zeebodem. CO2 opslag houdt onze industrie afhankelijk van fossiele energie en blokkeert echte oplossingen en vernieuwing;
  • Laat de zware industrie haar eigen verduurzaming betalen. Maak het duidelijk en eerlijk hoeveel de industrie precies in de subsidiepot legt, en hoeveel zij eruit mag halen;
  • De aangekondigde CO2 heffing moet effectief zijn, en ook daadwerkelijk betaald gaan worden door de industrie. Zet een heldere en effectieve procedure op om dit waar te maken;
  • Stimuleer elektrisch vervoer en zet in op openbaar vervoer en fietsen;
  • Zorg voor een transitie naar een kringlooplandbouw en krimp de veestapel;
  • Garandeer dat biomassa duurzaam is voordat er subsidie naar gaat.
  • Onze overheid heeft de verplichting om uiterlijk volgend jaar heel veel extra CO2 te reduceren. Dat bepaalde de rechter in de Urgenda rechtszaak. Dat kan door drie kolencentrales te sluiten.

Lees hier de gezamenlijke brief over het Klimaatakkoord aan politici in Den Haag van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur&Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging en MVO Nederland.

Wil jij ook dat onze politici meer doen? Teken de petitie om Den Haag een klimaatcrisis uit te laten roepen. Want wie een crisis uitroept, moet crisismaatregelen nemen.