Natuur & Milieu stuurde op 11 maart 2019 deze brief aan de woordvoerders luchtvaart in de Tweede Kamer, mede als vertegenwoordiger van Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Na ruim een half jaar overleg aan de duurzame luchtvaarttafel constateren wij dat we het ‘Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart’ dat er nu ligt niet kunnen onderschrijven. Onze hoofdpunten zijn niet meegenomen in het document en we merken dat er geen ruimte is aan deze tafel voor een serieus debat hierover.