13 november 2019 stuurde Greenpeace samen met Milieudefensie een brief aan de Tweede Kamer over klimaat- en energiebeleid. Er vinden in november en december 2019 meerdere debatten hierover plaats. We vragen o.a. aandacht voor:

  • het Urgenda-vonnis: er is nog een gat van 14 megaton te dichten;
  • zorg voor een effectieve CO2-heffing;
  • een warmtefonds voor iedereen;
  • pas op de plaats met biomassa;
  • minimaal 65 procent broeikasgasreductie in 2030 is nodig.