Greenpeace stuurde 5 februari 2020 met verschillende andere organisaties een brief over zonnepanelen op daken naar de Tweede Kamer commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Tweede Kamerleden uit deze commissie debatteren op 12 februari met minister Wiebes (EZK) over klimaat en energie.

In de brief pleiten we er o.a. met de gemeente Amsterdam en Holland Solar voor dat het budget van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) van de afgelopen najaarsronde wordt opgehoogd. Dit geld kan naar de naar schatting 6000 panklare initiatieven voor zon op dak. Nederland lijkt namelijk de doelen voor dit jaar voor 14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissiereductie niet te gaan halen. Tegelijkertijd worden nu wel duizenden snel te realiseren zon-op-dak projecten afgewezen.