Amsterdam/Utrecht, 30 oktober 2013. Greenpeace, Natuur & Milieu en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hebben vandaag een belangrijke rechtszaak gewonnen tegen de nieuwe kolencentrales in Rotterdam van E.ON en GDF Suez/Electrabel. De Raad van State oordeelde vandaag dat de natuur verslechtert door de twee kolencentrales. Het is de tweede keer dat de Provincie Zuid-Holland en de bedrijven zich verslikken bij de Raad van State. In mei 2011 wonnen de milieuorganisaties een eerdere rechtszaak vanwege de natuurvergunning. Het ziet er steeds meer naar uit dat de natuurvergunningen een onoverkomelijk knelpunt zijn om de centrales aan te kunnen zetten.

De provincie heeft geprobeerd de schadelijke natuureffecten van de centrales te compenseren met allerlei beheermaatregelen in de natuur. De Raad van State oordeelde echter dat de provincie niet duidelijk heeft kunnen maken dat hiermee geen schade zou ontstaan. Bovendien heeft de provincie niet onderzocht wat de natuurschade zou zijn die deze beheermaatregelen veroorzaken. Bij vol draaien zouden de centrales samen jaarlijks ruim vier miljoen kilo stikstof- en zwaveloxiden uitstoten. Een deel daarvan valt neer op beschermde duingebieden, zoals Voornes Duin. Deze gebieden zijn al overbelast met vuile stoffen. De emissies moeten daarom juist dalen in plaats van stijgen.

De centrales zijn bijna afgebouwd, maar de energiebedrijven E.ON en GDF Suez/Electrabel hebben de gok gewaagd en zijn begonnen met bouwen zonder definitieve natuurvergunningen. De milieuorganisaties roepen de bedrijven op de centrale niet in gebruik te stellen, zolang de vergunning op losse schroeven staat.

Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: “Deze kolencentrales kunnen veertig jaar lang ellende veroorzaken, dus dit is een heel fijne overwinning. Het gaat ons niet alleen om de natuurschade, maar ook om het klimaat en de luchtkwaliteit. Als deze kolencentrales daadwerkelijk worden geschrapt, scheelt dat jaarlijks vijf procent van onze CO2-uitstoot en blijven ons tientallen vroegtijdige overlijdens bespaard door hart- en longziekten.”

De uitspraak van de Raad van State heeft ook gevolgen voor de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent aan de Waddenzee. Twintig organisaties uit Nederland en Duitsland hebben een rechtszaak lopen bij de Raad van State tegen de natuurvergunning voor deze centrale. Ook hier speelt dat omliggende natuurgebieden juist schoner moeten worden. De Raad van State wees om die reden een eerdere natuurvergunning af. Ron Wit, hoofd klimaat van Natuur & Milieu: “Na vandaag zijn we extra optimistisch dat we ook die rechtszaak winnen. De effecten van de centrale van RWE/Essent, op de rand van werelderfgoed Waddenzee, zijn nog veel groter.”