Amsterdam, Nederland —

Greenpeace plaatst op dit moment de eerste offshore- windmolen,
Greenblades genaamd, op de Noordzee. Op zo’n 23 mijl uit de kust,
ter hoogte van Zandvoort, wordt met behulp van een kraanschip een
37,5 meter lange paal in de zeebodem verankerd. Daarbovenop komt de
windmolen van 15 meter hoog. Met lichtboeien wordt de molen
duidelijk gemarkeerd. Ook worden de autoriteiten op de hoogte
gesteld zodat de windmolen op zeekaarten kan worden aangegeven.
Deze locatie is van belang omdat binnen enkele dagen op deze plek
een boorplatform van Clyde Petroleum naar gas gaat boren. Door de
plaatsing van de windmolen is dit niet mogelijk. Greenpeace vindt
dat de Nederlandse regering voorrang moet geven aan windmolens in
plaats van aan olie- en gaswinning op de Noordzee.

De Nederlandse overheid treuzelt al jaren met de uitvoering van
plannen voor windenergie. De vergunningsprocedures voor nearshore
en offshore windparken verlopen tergend langzaam. In schril
contrast daarmee krijgen olie- en gasbedrijven zonder problemen
vergunningen om naar nieuwe voorraden fossiele brandstoffen te
boren. Bovendien wordt gaswinning op de Noordzee door de overheid
gestimuleerd met 100 miljoen gulden per jaar. Om de regering te
wijzen op de mogelijkheden van windenergie stuurt een
computersysteem in de windmolen elke dag automatisch een e-mail
naar kabinet, kamerleden en directies van energiebedrijven waarin
de opbrengst van de dag wordt omgerekend in bespaarde CO2.

De vandaag geplaatste molen zal continu metingen gaan verrichten
aan windsnelheid en richting. Het Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) heeft behoefte aan deze metingen om planning van
grote offshore windparken voor te bereiden. Later zullen ook
sterkte- en golfslagberekeningen kunnen worden uitgevoerd met
Greenblades.

Op zee is veel ruimte beschikbaar en het waait op sommige
plekken tot 40% harder dan op land. De technologie voor windenergie
is klaar om de stap naar zee te maken. Een turbine van 3 Megawatt
kan op zee genoeg elektriciteit produceren voor minimaal 3000
huishoudens per jaar. Greenpeace wil dat er over twintig jaar
10.000 MW vermogen aan windenergie neergezet is op het Nederlands
Continentaal Plat. Hiermee kan in eenderde van de Nederlandse
behoefte aan elektriciteit worden voorzien.

Greenpeace vindt dat er geen dag langer gewacht kan worden met
het uitvoeren van de klimaatafspraken die deze week in Bonn zijn
vastgelegd. Stoppen met fossiele brandstoffen en snelle
ontwikkeling van windenergie is dringend noodzakelijk om dreigende
klimaatverandering tegen te gaan. Nederland kan de
CO2-doelstellingen halen door onder andere offshore windenergie te
ontwikkelen. De Noordzee biedt nu nog de ruimte aan een enorme
offshore olie-en gasindustrie; het wordt tijd dat die ruimte wordt
ingenomen door windindustrie.