Na akkoord Bonn nu echt overstappen op duurzame energie

Amsterdam, Nederland — Greenpeace plaatst op dit moment de eerste offshore- windmolen, Greenblades genaamd, op de Noordzee. Op zo’n 23 mijl uit de kust, ter hoogte van Zandvoort, wordt met behulp van een kraanschip een 37,5 meter lange paal in de zeebodem verankerd. Daarbovenop komt de windmolen van 15 meter hoog. Met lichtboeien wordt de molen duidelijk gemarkeerd. Ook worden de autoriteiten op de hoogte gesteld zodat de windmolen op zeekaarten kan worden aangegeven.

Deze locatie is van belang omdat binnen enkele dagen op deze plek een boorplatform van Clyde Petroleum naar gas gaat boren. Door de plaatsing van de windmolen is dit niet mogelijk. Greenpeace vindt dat de Nederlandse regering voorrang moet geven aan windmolens in plaats van aan olie- en gaswinning op de Noordzee.

De Nederlandse overheid treuzelt al jaren met de uitvoering van plannen voor windenergie. De vergunningsprocedures voor nearshore en offshore windparken verlopen tergend langzaam. In schril contrast daarmee krijgen olie- en gasbedrijven zonder problemen vergunningen om naar nieuwe voorraden fossiele brandstoffen te boren. Bovendien wordt gaswinning op de Noordzee door de overheid gestimuleerd met 100 miljoen gulden per jaar. Om de regering te wijzen op de mogelijkheden van windenergie stuurt een computersysteem in de windmolen elke dag automatisch een e-mail naar kabinet, kamerleden en directies van energiebedrijven waarin de opbrengst van de dag wordt omgerekend in bespaarde CO2.

De vandaag geplaatste molen zal continu metingen gaan verrichten aan windsnelheid en richting. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft behoefte aan deze metingen om planning van grote offshore windparken voor te bereiden. Later zullen ook sterkte- en golfslagberekeningen kunnen worden uitgevoerd met Greenblades.

Op zee is veel ruimte beschikbaar en het waait op sommige plekken tot 40% harder dan op land. De technologie voor windenergie is klaar om de stap naar zee te maken. Een turbine van 3 Megawatt kan op zee genoeg elektriciteit produceren voor minimaal 3000 huishoudens per jaar. Greenpeace wil dat er over twintig jaar 10.000 MW vermogen aan windenergie neergezet is op het Nederlands Continentaal Plat. Hiermee kan in eenderde van de Nederlandse behoefte aan elektriciteit worden voorzien.

Greenpeace vindt dat er geen dag langer gewacht kan worden met het uitvoeren van de klimaatafspraken die deze week in Bonn zijn vastgelegd. Stoppen met fossiele brandstoffen en snelle ontwikkeling van windenergie is dringend noodzakelijk om dreigende klimaatverandering tegen te gaan. Nederland kan de CO2-doelstellingen halen door onder andere offshore windenergie te ontwikkelen. De Noordzee biedt nu nog de ruimte aan een enorme offshore olie-en gasindustrie; het wordt tijd dat die ruimte wordt ingenomen door windindustrie.