Wil je meer doen?
#Bossen #Klimaat & Energie #Landbouw #Luchtvaart Kabinet, zet de crisis-miljarden groen en eerlijk in!

Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we…

Doe mee ×

Greenpeace roept met de Jonge Klimaat Beweging, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord Holland de Tweede Kamer op om voorwaarden te verbinden aan de financiële steun die KLM ontvangt. De Tweede Kamer debatteert woensdag 7 mei over mogelijke steunmaatregelen Air France – KLM.

  1. Wij vragen om KLM een CO2-plafond op te leggen dat jaarlijks daalt in lijn met het scenario dat de klimaatverandering maximaal 1,5 graden is. Alleen met deze voorwaarde zal KLM voorbereid zijn op de toekomst.
  2. Ten tweede vragen we om te sturen op een daling van het aantal vluchten. Uit onderzoek blijkt dat technische maatregelen voor de luchtvaart, hoe noodzakelijk ook voor de lange termijn, verre van voldoende zijn om tot 2030, en ook tot 2050, de CO2-uitstoot terug te brengen.
  3. En als derde vragen we om goed voor de mensen en de natuur te zorgen. Een voorwaarde voor financiele steun moet zijn dat KLM, Schiphol en de overheid toewerken naar de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

We hebben deze brief naar de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat gemaild. Een soortgelijke brief is naar de Tweede Kamercommissie Financien gegaan.