Een stevige CO2-heffing is nodig en effectief. Het kabinet legde in een consultatie een voorstel voor een CO2-heffing voor die zwak en niet effectief is. Het is de vraag of met de variant van het kabinet de CO2 uitstoot voldoende vermindert. Greenpeace stelt in haar reactie dat de huidige generatie moet betalen voor onze uitstoot, niet de toekomstige generatie. En de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, niet andersom. Voer daarom een vlakke CO2-heffing in die alle uitstoot belast.