De Tweede Kamer debatteert dinsdag 14 juli 2020 met de minister-president over de Europese Raad d.d. 17-18 juli 2020. Tijdens deze Raad proberen regeringsleiders overeenstemming te bereiken over een herstelplan als antwoord op de COVID‑19-crisis. Greenpeace heeft eerder berekend dat er in totaal 4 biljoen euro wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en de nationale regeringen om de economie door de coronacrisis heen te helpen. Daarom stuurden we de Tweede Kamer een brief waarin we politici oproepen zich in te zetten voor stevige groene en sociale voorwaarden bij dit herstelpakket.