Wil je meer doen?
Doe mee ×

We verkeren in een klimaatcrisis. Maar als je om je heen kijkt lijkt van een crisismodus nog geen sprake. Alsof we met zijn allen in een trein zitten die op een ravijn afstevent, maar niemand trekt aan de noodrem. Hoe kan dat?

Jong kindje protesteert in de hoop dat er een oplossing komt voor de klimaatcrisis. © Chanklang  Kanthong / Greenpeace
© Chanklang Kanthong / Greenpeace

Spoiler: techniek is niet de oplossing waar je op hoopt

We weten al járen dat onze aarde opwarmt. En wat de gevolgen zijn. Toch blijven we broeikasgassen de wereld in pompen. We lijken het idee te hebben dat de klimaatcrisis slechts een technisch probleem is, waar ‘iemand’ ons slim uit zal gaan innoveren. Die gedachte is helemaal niet vreemd, maar het staat de werkelijke oplossing wél in de weg. Tot die tijd dendert de nietsontziende klimaattrein door. En komt het ravijn dichterbij.

Protestival op Schiphol Airport in Nederland. © Marten  van Dijl / Greenpeace
© Marten van Dijl / Greenpeace

Nieuwe regelgeving door te ontregelen

De overheid legt de verantwoordelijkheid van het probleem bij de markt neer, maar legt geen strenge regels op voor ons allemaal. Zo komen we er niet. Hoe krijg je de overheid zover om snel nieuwe klimaatregels door te voeren? Het antwoord is door te óntregelen. Gewone mensen, zoals jij en ik, moeten de samenleving zoals ‘ie nu is door elkaar schudden. Wel met zoveel mogelijk tegelijk, want alleen door samen in actie te komen heeft ontregelen effect. Samen met vrienden. Met collega’s. Of met organisaties zoals Greenpeace. Met elkaar zijn we in staat om op vreedzame manier machtsverhoudingen te veranderen die klimaatactie blokkeren.

Jongvolwassen pleiten voor een oplossing voor de klimaatcrisis. © Suzanne Plunkett / Greenpeace
© Suzanne Plunkett / Greenpeace

Ontregeling regelen

De samenleving ontregelen is wel even makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben te maken met machtige spelers. Zij hebben er belang bij om vervuilende en uitbuitende processen te laten voortbestaan. Ontregelen kost tijd. Maar, het is dankbaar werk want de effectiviteit is keer op keer bewezen.  

Ontregelen werkt écht

Ontregelen is meestal schurend en soms wat oncomfortabel. Dat kan ook niet anders als je machtige bedrijven of dominante ideeën uitdaagt! Maar het is wel effectief. Kijk bijvoorbeeld naar de ontregelende acties in de jaren ‘70  die hebben geleid tot het prachtige fietsland Nederland. Of de kernwapenprotesten in de jaren ‘80.

Of recenter: de acties tegen de kap van het Hambachbos ten behoeve van bruinkoolmijnen in 2018. En zonder de scholierenstakingen met Greta Thunberg in 2019 zou er in Europa nu niet gesproken worden over een Green New Deal. En denk aan de talloze petities, acties, marsen lokaal tegen de kap van bomen, tegen nieuwe snelwegen.

Klimaat actie in de Elbe. © Fred Dott / Greenpeace
© Fred Dott / Greenpeace

Vrienden, buren en collega’s in beweging krijgen

Denk je nu: leuk idee dat gezamenlijk actievoeren, maar hoe krijg ik mijn vrienden, collega’s en buren in beweging? Veel mensen zeggen al snel: ‘dat is niks voor mij’ of ‘dat vind ik wat te radicaal’. Geloof het of niet, maar ik heb hiervoor samen met mijn collega Sjoerd een handleiding geschreven. Om het gesprek aan te gaan, je argumenten over te brengen én zelfs de koppigste der koppige ooms mee te krijgen.

Dit is de oplossing voor de klimaatcrisis

Het is niet zo gek dat we nog met zijn allen in de trein richting de afgrond zitten. De overheid en bedrijven geven ons het idee dat wij, als supergaaf land, wel een innovatieve oplossing bedenken voor de klimaatramp die ons te wachten staat. Dat de toekomst niet afhangt van strenge regels, maar dat het wél afhangt van hoe goed jij in je eentje je best doet. Alsof je een brug naar een betere toekomst kunt bouwen van bamboe tandenborstels.

Zolang we deze blokkerende denkbeelden blijven geloven, blijven we tegelijkertijd klimaatactie in de weg staan. Dus deel dit artikel met je vrienden. Trommel ze op. Laten we samen die ontregeling regelen.

Duizenden scholieren voeren in Nederland actie voor een oplossing voorde klimaatcrisis.