We verkeren in een klimaatcrisis. Maar als je om je heen kijkt, lijkt van een crisismodus nog geen sprake. Intussen weten we al járen dat onze aarde opwarmt. En wat de gevolgen zijn. Toch blijven we broeikasgassen de wereld in pompen. We lijken het idee te hebben dat de klimaatcrisis slechts een technisch probleem is, waar we ons slim uit zullen innoveren. Die gedachte staat de werkelijke oplossing voor de klimaatcrisis in de weg.

Jong kindje protesteert in de hoop dat er een oplossing komt voor de klimaatcrisis. © Chanklang  Kanthong / Greenpeace
© Chanklang Kanthong / Greenpeace

Nieuwe regelgeving door te ontregelen

De overheid legt de verantwoordelijkheid van het probleem bij de markt neer, maar legt geen strenge regels op voor ons allemaal. Zo komen we er niet. Hoe krijg je de overheid zover om snel nieuwe klimaatregels door te voeren? Het antwoord is: door te óntregelen. Gewone mensen moeten de samenleving zoals ‘ie nu is door elkaar schudden. Wel met zoveel mogelijk tegelijk, want alleen door samen in actie te komen heeft ontregelen effect. Samen met vrienden. Met collega’s. Of met organisaties zoals Greenpeace. Met elkaar zijn we in staat om op een vreedzame manier machtsverhoudingen te veranderen die klimaatactie blokkeren.

Jongvolwassen pleiten voor een oplossing voor de klimaatcrisis. © Suzanne Plunkett / Greenpeace
© Suzanne Plunkett / Greenpeace

Ontregeling regelen

De samenleving ontregelen is wel even makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben te maken met machtige spelers. Zij hebben er belang bij om vervuilende en uitbuitende processen te laten voortbestaan. Ontregelen kost tijd. Maar, het is dankbaar werk want de effectiviteit is keer op keer bewezen.  

Ontregelen werkt écht

Ontregelen is meestal schurend en soms wat oncomfortabel. Dat kan ook niet anders als je machtige bedrijven of dominante ideeën uitdaagt! Maar het is wel effectief. Kijk bijvoorbeeld naar de ontregelende acties in de jaren ‘70  die hebben geleid tot het prachtige fietsland Nederland. Of de kernwapenprotesten in de jaren ‘80.

Of recenter: de acties tegen de kap van het Hambachbos ten behoeve van bruinkoolmijnen in 2018. En zonder de scholierenstakingen met Greta Thunberg in 2019 zou er in Europa nu niet gesproken worden over een Green New Deal. En denk aan de talloze petities, acties, marsen lokaal tegen de kap van bomen, tegen nieuwe snelwegen. En niet te vergeten: onze actie voor statiegeld op plastic flesjes. Een historische overwinning. Vorig jaar hebben we bovendien ook nog eens statiegeld op blik gerealiseerd. Yes We Can!

Duizenden scholieren voeren in Nederland actie voor een oplossing voorde klimaatcrisis.

Dit is de oplossing voor de klimaatcrisis

De overheid en bedrijven geven ons het idee dat wij, als supergaaf land, een innovatieve oplossing bedenken voor de klimaatramp die ons te wachten staat. Dat de toekomst niet afhangt van strenge regels, maar dat het wél afhangt van hoe goed jij in je eentje je best doet.

Zolang we deze blokkerende denkbeelden blijven geloven, blijven we tegelijkertijd klimaatactie in de weg staan. Dus deel dit artikel met je vrienden. Trommel ze op. Laten we samen die ontregeling regelen. Kom samen naar de Klimaatmars.

Op 19 juni gaan we de straat op voor een groene en veilige toekomst. Voor eerlijke en effectieve klimaatmaatregelen. Loop je met ons mee tijdens de Klimaatmars in Rotterdam?

Doe mee