Eurocommissaris Frans Timmermans en commissievoorzitter Von der Leyen presenteerden gister de Green Deal, het plan waarmee Europa de klimaatcrisis te lijf wil gaan. Ons huis, de planeet staat in brand, zal de Green Deal voldoende zijn om de brand te blussen?

Wat vindt Greenpeace van de Green Deal?

Na een eerste analyse valt ons het volgende op. De Commissie wil graag economische groei en het behoud van de planeet met elkaar verzoenen. Maar gek genoeg gaat de Commissie daarmee voorbij aan de conclusie van het Europees Milieu Agentschap (EEA) vorige week, dat het blijven najagen van economische groei niet verenigbaar is met bescherming van het klimaat en milieu. Er is juist een fundamentele omslag nodig. We moeten de manier waarop we de economie, landbouw, voedsel en energievoorziening inrichten radicaal veranderen. Voor lapmiddelen geeft de klimaatcrisis geen tijd.

Uitstoot omlaag

In de Green Deal staan belangrijke hervormingen en goede voornemens, maar hiermee bereiken we niet wat volgens de wetenschap vereist is om de klimaat- en natuurcrisis het hoofd te bieden. De uitstoot moet in 2030 met tweederde omlaag zijn gebracht – en niet met slechts 50-55%. 

Van gas los

We moeten af van alle fossiele brandstoffen, en ons niet rijk rekenen met de inzet van gas. Dat de Commissie nu weer zegt dat subsidies voor fossiele brandstoffen moeten stoppen is mooi, maar tien jaar geleden heeft Europa zich dit al als doel gesteld, en al die tijd heeft nog geen enkele lidstaat daarvoor een concreet plan gemaakt!

Bossen beschermen

Dat we drastisch minder dieren moeten houden in de veeteelt wordt door de Commissie nog niet erkend. Bossen worden onvoldoende beschermd, terwijl ze essentieel zijn om CO2 in vast te houden. Een Europese Bossenwet is daarvoor hard nodig. 

Treintrots

We zien in de Green Deal te weinig ambitie om te zorgen dat vliegkilometers door treinreizen worden vervangen.  

Dat er extra geld vrijkomt voor klimaatmaatregelen is essentieel, maar de Commissie moet wel garanderen dat deze extra middelen niet terecht komen bij vervuilende industrieën en schijnoplossingen zoals CO2-opslag of kernenergie.

Kortom, er is echt meer nodig om Europa toekomstbestendig te maken. Het woord is de komende tijd aan het Europees Parlement en de ministers, waaronder die uit Nederland.

Faiza Oulahsen

Programmadirecteur Klimaat, Greenpeace Nederland

Lees verder: European Green Deal misses the mark

Bescherm samen met ons de planeet

Doneer aan Greenpeace! Wij zijn 100% afhankelijk van particuliere donaties zoals die van jou, want wij nemen geen geld aan van overheden en bedrijven. 

Doe mee