Joris Thijssen, Greenpeace Nederland: “Op de warmste Prinsjesdag ooit gemeten, laat het kabinet na om de klimaatcrisis en het belang van natuur, zoals benoemd in de Troonrede, echt serieus te nemen.

Bij de presentatie van de CO2-heffing voor de industrie vertelt het kabinet er niet bij dat de industrie nog jaren vrijwel niets hoeft te doen. De overheid geeft grote vervuilers een vrijbrief om nog jaren méér uit stoten in plaats van minder. Terwijl er juist vanuit Europa wordt aangedrongen om meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, geeft het kabinet een belabberd voorbeeld. De industrie wordt als sector weer ontzien, terwijl de klimaatcrisis ons steeds harder raakt. Dit uitstel moet worden geschrapt. Vanaf 2021 moet er  een CO2-taks komen die er meteen voor zorgt dat in de industrie als grote vervuiler ook echt gaat meebetalen. Dat gebeurt nu nog te weinig. Sterker nog, naar een grote vervuiler als KLM gaan miljarden staatssteun zonder klimaatvoorwaarden.

Daarnaast is het onbegrijpelijk dat het kabinet boeren nog steeds onvoldoende op weg helpt naar ecologische landbouw. Dat moet voor de boeren op een rechtvaardige manier en met drastisch minder dieren. Met de huidige plannen wordt de stikstofcrisis niet opgelost en hebben boeren nog steeds geen eerlijk toekomstperspectief. Zo helpen we kwetsbare ecosystemen in Nederland, maar ook elders in de wereld naar de knoppen. Terwijl we, juist om epidemieën als corona te voorkomen, de balans terug moeten brengen tussen de natuur en ons voedselsysteem. Alleen zo kunnen we in de toekomst voor zowel onze eigen gezondheid als die van de planeet zorgen.”