De klimaatcrisis is ingewikkeld en ingrijpend. Vraag jij je ook wel eens af of we dit enorme probleem kunnen oplossen? Dan heb ik goed nieuws voor je: het kan zeker! Dat laten we zien met ons plan voor een groene en eerlijke toekomst. Samen met experts hebben we uitgezocht wat Nederland moet doen om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Dat is een heleboel, maar met dit haalbare én betaalbare pakket aan politieke maatregelen, kunnen we vandaag nog beginnen.

Het klimaatdoel moet omhoog

Niets staat Nederland in de weg om het klimaatdoel voor 2030 flink aan te scherpen. Gelukkig maar, want dat is hard nodig. Het huidige klimaatdoel is namelijk niet genoeg om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. In 2030 is 65% minder CO2-uitstoot nodig. Maar nog steeds houdt de politiek grote vervuilers zoals de zware industrie en veehouderij uit de wind. Wij roepen het nieuwe kabinet straks op om lef te tonen en het klimaatdoel zo snel mogelijk op te hogen.

Een haalbaar pakket

Met ons plan voor groen en eerlijk herstel kunnen we 65% CO2 reductie halen, concluderen onderzoekers van Ecorys. Een haalbaar pakket dus. De politiek kan direct aan de slag:

  • Maak de omslag naar ecologische landbouw met veel minder dieren. Zo wordt niet alleen het stikstofprobleem van de veehouderij aangepakt, maar wordt ook extra CO2 bespaard. Met de voorwaarde dat dit rechtvaardig gaat zodat zoveel mogelijk boeren een goede boterham kunnen verdienen met minder dieren. 
  • Stel een effectieve CO2-heffing in voor de industrie, de opbrengst wordt dan gebruikt om te verduurzamen. Windparken op zee geven ons groene stroom, zet hier nog meer op in!
  • Investeer in zonnepanelen en isolatie van huizen en gebouwen.
  • Verlaag de uitstoot van verkeer met rekeningrijden en elektrische auto’s.

Een eerlijke verdeling

Dit hogere klimaatdoel halen we met bestaande subsidies als het Groeifonds, het afschaffen van alle fossiele subsidies en een eerlijkere verdeling van belasting. Zo zorgen we ervoor dat grote vervuilers een grotere bijdrage leveren. Dat klinkt logisch, toch? De belasting op hoge inkomens en vermogens kan omhoog, omdat juist de rijken een veel hogere CO2-uitstoot hebben. Ook vervuilende producten zoals benzine of vlees kunnen extra belast worden. 

Nederland wil in 2050 geen broeikasgassen uitstoten. Dan is het juist slim om nu al vooruit te denken en alvast te investeren. Als rijk en innovatief land, zouden wij toch bij uitstek dit probleem moeten kunnen oplossen en het goede voorbeeld geven?

Wil je het hele plan voor groen en eerlijk herstel lezen? Dat kan hier!

Of bekijk wat je kunt doen om de politiek aan te sporen om toekomst te maken.

Doe mee