65% broeikasgasreductie in 2030
is haalbaar

Nu Nederland de huidige klimaatdoelen niet haalt, de doelen aangescherpt moeten worden om in lijn te komen met maximaal 1,5 graad opwarming en experts pleiten voor groen herstel uit de corona pandemie, is duidelijk dat extra klimaatbeleid nodig is. Dit plan voor groen en eerlijk herstel laat zien dat een broeikasgasreductie van 65% haalbaar is, volgens een onderzoek van Ecorys in opdracht van Greenpeace. Het maatregelenpakket in het plan bestaat onder meer uit een oplopende CO2-tax van 100 euro per ton en krimp van de veestapel met 73%. Deze reductie kan betaald worden met bestaande subsidieprogramma’s, het afschaffen van fossiele subsidies en een belasting van de grootste en rijkste vervuilers volgens het vervuiler betaalt-principe. Zo kan dit plan op een eerlijke manier uitgevoerd worden. Nu is de politiek aan zet om de broeikasgasuitstoot met 65% te verminderen in 2030 en het Nederlandse klimaatbeleid in lijn te brengen met maximaal 1,5 graad opwarming.

download pdf