In deze brief geven wij namens Greenpeace Nederland, de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming voor de luchthaven Schiphol. De ontwerp vergunning voor het project Exploitatie Schiphol is verleend voor het gebruik van vliegveld Schiphol voor 500.000 vliegbewegingen. Als uitgangspunt daarbij is uitgegaan van een zogenaamde ‘referentiesituatie’ die gevormd wordt door het Luchthavenbesluit 2008 (LVB).

Het voorgenomen besluit is onvoldoende gemotiveerd, strijdig met staande jurisprudentie en gebaseerd op een volkomen papieren werkelijkheid. Dit toont opnieuw de uitzonderingspositie die de overheid voor Schiphol creëert. De overheid moet ook de luchtvaart begrenzen gelet op het belang van natuur, gezondheid en klimaat. Wij verzoeken om dit ontwerpbesluit te herzien en de aanvraag van Schiphol voor uitbreiding alsnog af te wijzen.

Zienswijze ontwerpbesluit natuurvergunning Schiphol