Wij maken ons grote zorgen over de recente ontwikkelingen van de groene EU-taxonomie. Op 31 december 2021 stuurde de Europese Commissie de ontwerptekst voor een aanvullende gedelegeerde handeling ter consultatie naar de lidstaten en naar het Platform voor Duurzame Financiering. In deze handeling worden aardgas en kernenergie, onder voorwaarden, toegevoegd aan de taxonomie. Wij vragen u met klem om u hiertegen te verzetten en ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke integriteit en de geloofwaardigheid van dit instrument gegarandeerd wordt.