Woensdag 23 februari 2022 vindt het debat over de klimaatplannen van de regering plaats. Samen met Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu en Vogelbescherming NL heeft Greenpeace NL een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. We vragen in deze brief aandacht voor de volgende zaken:
● Het ophogen van het CO2-reductiedoel in de klimaatwet in lijn met 1,5 graad: minstens 65% in 2030
● De invulling van de 1,5 graadsambities in binnen- en buitenland
● Criteria voor de industrie m.b.t. het klimaatfonds