Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland en de Natuur- en Milieufederaties dienden samen een zienswijze in op het wetswijzigingsvoorstel van de Klimaatwet.
In de zienswijze geven we aan dat het ophogen van het CO2-reductiedoel in 2030 van 49% naar 55% een mooie stap is, maar niet voldoende voor de ambities die de coalitie zichzelf heeft gesteld. Wij roepen daarom de minister voor Klimaat en Energie op om het CO2-reductiedoel voor 2030 te verhogen naar minstens 65% ten opzichte van 1990.