Slechte klimaatvoorspelling vraagt om keuzes

Het klimaatbeleid van dit kabinet blijkt volstrekt onvoldoende om het zelf gestelde beleidsdoel van 60% emissiereductie te halen. Dit blijkt uit de Klimaat en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Greenpeace ziet bij de industrie hetzelfde patroon als bij de landbouw: al jaren worden zeer vervuilende bedrijven ontzien, mist een visie op een groenere economie en worden er geen keuzes gemaakt. Het gevolg is dat net als in de landbouw, de industrie tegen grenzen aanloopt en bedrijven in problemen geraken. Greenpeace pleit ervoor om oude energieverspillende industrieën niet meer koste wat het kost overeind te houden. Ook bij de veeteelt moeten duidelijke keuzes worden gemaakt richting de onontkoombare forse verkleining van de veestapel.

Lees meer in deze briefing: