Amsterdam, 2 november 2022 – Het kabinet Rutte moet zo snel mogelijk op een rij zetten wat voor maatregelen er nodig zijn om de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van klimaatverandering voor deze eilanden. Daarnaast moet de Nederlandse overheid onderzoeken hoe zij en Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kan ondersteunen bij het uitvoeren van vergelijkbare onderzoeken. Dat is de strekking van verschillende moties die de Tweede Kamer gisteren heeft aangenomen. De moties volgen na publicatie van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van Greenpeace, waaruit blijkt dat de klimaatcrisis grote gevolgen zal hebben voor het laaggelegen Bonaire, als er geen actie wordt ondernomen.

De Kamerleden hebben mede naar aanleiding van de studie van de VU bij het debat over Koninkrijksrelaties op 19 en 20 oktober veel aandacht gevraagd voor de kwetsbaarheid voor de gevolgen van de klimaatcrisis van het Caribisch deel van het Koninkrijk. D66, GroenLinks, Bij1 (ook namens Volt), ChristenUnie, PvdA en PvdD spraken allemaal over de gevolgen van de klimaatcrisis voor Caribisch Nederland. 

Uitstoot moet omlaag

“Goed dat het parlement met deze moties de regering oproept in kaart te brengen wat er nodig is om de BES-eilanden voor te bereiden op de zeespiegelstijging, toenemende hitte en andere gevolgen van de klimaatcrisis. De regering moet hier heel serieus werk van maken. En Nederland moet het probleem ook bij de oorzaak aanpakken, en zorgen voor een veel snellere daling van de uitstoot van CO2”, zegt Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. Greenpeace gaat samen met inwoners van Bonaire een rechtszaak starten om zo af te dwingen dat de Nederlandse overheid de laaggelegen bijzondere gemeente beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Bonaire beschermen

“Het is terecht dat het bewustzijn in Den Haag over de klimaatcrisis en de gevolgen voor Bonaire, en voor de andere eilanden, eindelijk groter wordt. Op Bonaire zullen we onze stem laten horen zodat de politici zien dat wij willen dat ons eiland wordt beschermd tegen overstromingen en andere gevolgen van klimaatverandering. Zodat er een goed klimaatbeleid komt voor ons en onze buren”, zegt Meralney Bomba van Greenpeace op Bonaire.

Het kabinet is nu aan zet om aan de slag te gaan met de aangenomen moties van de Tweede Kamer.

Ook verwacht de Kamer voor 15 november nog een reactie van het kabinet op het rapport van de Vrije Universiteit over de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire. Op 15 november vindt er een debat plaats over de BES-eilanden, en de Kamerleden willen dan kunnen ingaan op wat het kabinet van plan is om te doen voor Bonaire.

Via de website van Greenpeace worden burgers opgeroepen een brandbrief over de klimaatcrisis te sturen naar minister president Rutte onder het motto: “Bonaire, Sint Eustatius en Saba doen ertoe!”

Onderteken de brandbrief aan premier Rutte

Sta solidair met Caribisch Nederland.

Doe Mee

Slavenhutjes op Bonaire, historische monumenten die bedreigd worden door de zeespiegelstijging.
Foto: Marten van Dijl / Greenpeace

Achtergrondinformatie:

De betreffende moties die 1 november 2022 zijn aangenomen:

Motie van de leden Ceder en Wuite over in kaart brengen wat nodig is aan klimaatadaptieve maatregelen voor de BES-eilanden  (SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB stemden voor deze motie. JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga stemden tegen deze motie)

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over onderzoeken naar de gevolgen van de klimaatcrisis voor Bonaire, Statia en Saba zo snel mogelijk laten uitvoeren (SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA stemden voor deze motie. BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga stemden tegen.)

Motie van de leden Van Raan en Sylvana Simons over afspraken met CBS en CPB over verbetering van data voor beleidsvorming voor de Caribische eilanden (SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en FVD stemden voor deze motie. JA21, PVV en Groep Van Haga stemden tegen deze motie.)

Onderzoek VU: Klimaatverandering dreigt Bonaire keihard te raken. Greenpeace en inwoners bereiden rechtszaak voor tegen de Nederlandse staat Persbericht, 28 september j.l.

Het onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit Amsterdam en samenvatting van Greenpeace 

Informatie over het commissiedebat van 15 november aanstaande