Woensdag 25 januari 2023 praat de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Waterstaat over hoogstnoodzakelijke oplossingen voor de milieuproblemen die de Nederlandse luchtvaart veroorzaakt. De overheid staat voor de belangrijke taak om de luchtvaart terug te brengen binnen de grenzen van klimaat, gezondheid en natuur. Een kleinere maar kwalitatief hoogwaardigere luchtvaart is daarvoor noodzakelijk en onvermijdelijk.

Met Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en milieudefensie vragen wij aandacht voor acht punten:

  1. Een daadwerkelijk integrale oplossing voor alle problemen die de luchtvaart veroorzaakt.
  2. De uitvoering van het kabinetsbesluit omtrent de begrenzing tot 440.000 vluchten versneld af te ronden.
  3. Snelle implementatie van CO2-plafonds per luchthaven.
  4. Snelle invoering van maatregelen die de niet-CO2 klimaatimpact van de luchtvaart terugdringen.
  5. Breng de geluidsnormen in het nieuwe normenstelsel in lijn met het WHO-advies.
  6. Een toezegging dat ook de luchtvaartsector haar stikstofuitstoot halveert in 2030, net als andere sectoren.
  7. Verbeter het kader netwerkkwaliteit zodat de daadwerkelijke reisbehoefte het uitganspunt is.
  8. Blijf inzetten op krimp van de luchtvaart, ook na 2027.

download pdf