Bij het commissiedebat verduurzaming luchtvaart op 11 april 2023 gaat de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over oplossing om de vervuiling van de luchtvaart terug te dringen. Op de agenda staat onder meer het nationaal CO2-plafond. Ook speelt de uitvoering van het krimpbesluit en kondigde Schiphol een ban op nacht- en privévluchten aan.

Met Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie vragen wij aandacht voor de volgende zes punten:

  1. Blijf inzetten op minder vluchten
  2. Voer snel het krimpbesluit in voor 440.000 vluchten op Schiphol
  3. Kom met een daadwerkelijk integrale oplossing
  4. Implementeer snel CO2-plafonds per luchthaven
  5. Ondersteun aanscherping van de vliegtax
  6. Wees realistisch over niet-fossiele brandstoffen

download pdf