Hieronder vind je de brief die we op 5 mei 2023 stuurden naar minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, Minister Jetten van Klimaat en Energie, en naar staatssecretaris Heijen van Infrastructuur en Waterstaat. De brief gaat over de maatwerkafspraak die de regering wil maken met onder andere Tata Steel voor de vergroening van hun staalfabriek.