Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en Milieudefensie reageren met deze zienswijze op de consultatie voor de Balanced Approach, die het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) op 15 maart 2023 publiceerde.

Met deze Balanced Approach procedure wil het ministerie van I&W een exploitatiebeperking invoeren voor Schiphol om de geluidshinder voor omwonenden terug te dringen. Deze noodzaak onderschrijven wij. Door de sterke groei van de luchtvaart de afgelopen decennia overschrijdt Schiphol de grenzen van mens, milieu en klimaat. De overheid moet ingrijpen en de Schiphol terugbrengen binnen deze grenzen. Dat brengt gezondheid voor omwonenden,
bescherming voor natuur en een veiliger klimaat.

Onze zienswijze omvat in hoofdlijnen de volgende drie punten, die we in deze brief verder zullen toelichten:

  1. Schiphol overschrijdt de grenzen van mens, milieu en klimaat. Bovendien worden de rechten van omwonenden geschonden. Daarom is begrenzing van Schiphol door goede normen noodzakelijk.
  2. De geluidsdoelen van het kabinet zijn niet ambitieus genoeg om omwonenden te beschermen tegen herrie van Schiphol.
  3. Maximeer het aantal vluchten tot 440.000 (Combinatie D) en ondersteun snelle uitvoering van het 8-puntenplan van Schiphol (o.a. nachtsluiting en verbod op privéjets).