Natuur & Milieu, Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland reageren op de raadpleging voor het aangepaste maatregelpakket dat het ministerie van IenW heeft opgesteld naar aanleiding van commentaar van de Europese Commissie en het vonnis in de rechtzaak tussen RBV en de staat. We beperken ons hierbij tot de voorgestelde wijzigingen in het pakket. Daarnaast verwijzen we naar onze zienswijze van 15 juni 2023 op Balanced Approach procedure, waarin wij toelichten waarom begrenzing van Schiphol met betere normen noodzakelijk is en dat de door het kabinet gestelde doelen voor minder geluidshinder niet ambitieus genoeg zijn.