Greenpeace vraagt publieke instellingen naar stroomleveranciers

Amsterdam, 25 november 2017 – Bijna driekwart van de Nederlandse musea, ziekenhuizen en universiteiten koopt kolenstroom. Slechts een kwart van deze instellingen neemt de klimaatcrisis wel serieus en is in de afgelopen jaren omgeschakeld naar schone stroom, vooral afkomstig van wind en zon. Met deze score lopen deze (semi-)publieke instellingen achter bij bijvoorbeeld gemeenten, waarvan al meer dan de helft echt groene stroom koopt. Dat blijkt uit een rondgang van Greenpeace naar de stroomcontracten van de grootste semi-publieke instellingen in verschillende sectoren.

Ziekenhuizen minder groen dan universiteiten en musea

Onder de grote musea bevindt zich het hoogste percentage groene stroomgebruikers (50%): het Van Gogh Museum, NEMO, Scheepvaartmuseum en Spoorwegmuseum. Daarna komen de universiteiten: TU Delft, Universiteit Utrecht en Nyenrode (19%). Slechts één van de 15 onderzochte ziekenhuizen, het HagaZiekenhuis uit Den Haag, koopt écht groene stroom, al zijn er wel een paar anderen die dat gaan veranderen.

De academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden hebben de minste groene stroom, net als de universiteiten in Twente en Groningen en de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Opvallend is dat liefst 40% van de ziekenhuizen weigerde mee te werken aan het onderzoek.

“Dat ziekenhuizen nog kolenstroom kopen is bizar”, aldus campagneleider klimaat en energie Joris Wijnhoven van Greenpeace, “kolenstook zorgt voor ongezonde lucht. Dat raakt direct hun patiënten. Daar heb je als ziekenhuis verantwoording over af te leggen.”

Niet altijd onwil

Veel instellingen wassen die stroom via hun stroomleverancier groen door de aankoop van groencertificaten (Garanties van Oorsprong). 69% van de universiteiten doet dat en 33% van de musea en ziekenhuizen. Vaak zijn ze zich daar niet eens van bewust. Wijnhoven: “Greenpeace zou graag zien dat publieke instellingen, maar ook bedrijven en burgers groene stroom kopen bij een stroomleverancier die voorop loopt in de energierevolutie. Daarbij gaat het vooral om stroom uit wind en zon, voorzien van een certificaat. Nu kopen ze dikwijls kolenstroom die achteraf is groengewassen door er waterkracht of windcertificaten op te plakken. Maar uiteindelijk blijft het vieze kolenstroom.”

Actie

De komende maanden helpt Greenpeace mensen in de eigen leefomgeving in actie te komen om de stroominkoop van scholen, sportclubs, kerken en theaters te vergroenen. Vorig jaar leidde een soortgelijk actie bij Nederlandse gemeenten ertoe dat meer dan 50 gemeenten toezegden hun stroomcontract te vergroenen.

Opzet

Greenpeace vroeg de grootste ziekenhuizen, musea en universiteiten bij welke leverancier zij stroom kopen, of die stroom voorzien is van groencertificaten (Garanties van Oorsprong) en zo ja van welke bron en uit welk land. Non-respondenten werden allemaal een tweede keer benaderd, uiteindelijk werkte ruim tweederde van de ondervraagden (35 van de 48) mee aan het onderzoek.

—————————————————
Meer informatie
Nicole de Haan – Greenpeace persvoorlichting
06- 2503 1012