Marten van Dijl / Greenpeace.

Klimaatzaak Bonaire: inwoners eisen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. 

Den Haag, Kralendijk, 11 januari 2024 – Acht inwoners [1] van Bonaire klagen samen met Greenpeace Nederland vandaag de Nederlandse Staat aan. Ze betogen dat hun mensenrechten geschonden worden, omdat de Staat veel te weinig doet om de inwoners van de bijzondere Nederlandse gemeente te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat staat in de dagvaarding die vandaag bij de Rechtbank Den Haag is afgeleverd. Op Bonaire maakten enkele eisers en Greenpeace Nederland tijdens een persconferentie in Kralendijk het nieuws bekend. 

Dagvaarding  

De dagvaarding [2] bevat twee hoofdeisen;

  1. 1. Er moeten plannen en concrete maatregelen komen, ontwikkeld samen met de inwoners, om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
  1. 2. De Nederlandse Staat moet de Nederlandse CO2-uitstoot zo snel mogelijk terugdringen. Tien jaar sneller dan zij nu van plan is. Uiterlijk 2040 moet de broeikasgasuitstoot van Nederland nul zijn. 

Klimaatrechtvaardigheid 

De individuele eisers benadrukken dat Bonaire en zijn inwoners al heel lang wachten op een veilige, leefbare toekomst voor hun eiland. De afgelopen maanden zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de eisers en overheid, maar die hebben niet tot afdoende concrete toezeggingen geleid. Danique Martis (25), sociaal werker en één van de eisers: “Caribisch Nederland is al te lang ‘vergeten’. Wij willen klimaatrechtvaardigheid. Voor Europees Nederland zijn er wel plannen voor bescherming tegen de stijgende zeespiegel en andere gevolgen van de klimaatcrisis, maar voor Bonaire nog niet. Het stemt mij verdrietig om te zien hoe de Nederlandse regering, ondanks dat zij haar verantwoordelijkheid kent, ervoor heeft gekozen om ons recht op een veilige leefomgeving aan de kant te schuiven. Daarom stappen we nu naar de rechter.”

Het is noodzakelijk dat de Staat maatregelen neemt om de mensenrechten en specifiek het recht op leven en familieleven van Bonairianen te beschermen. Zodat mensen op het eiland kunnen blijven leven en hun tradities en cultuur aan hun kinderen kunnen doorgeven. Judmar Emerenciana (26) grafisch ontwerper en ook eiser in de zaak: “We dreigen onze cultuur te verliezen. Ik wil niet dat in de toekomst de slavenhutjes onder water staan, en we dan denken, ‘dit hadden we kunnen voorkomen’.’

Protestmars Den Haag 

Enkele tientallen mensen, waaronder vertegenwoordigers van de Caribische diaspora en de klimaatbeweging, lopen vandaag in Den Haag een symbolische protestmars van het Torentje naar de Rechtbank Den Haag om daar de dagvaarding af te leveren. Onderweg worden speeches gehouden. De betogers dragen protestborden en een spandoek met de tekst ‘We eisen rechtvaardigheid – Klimaatzaak Bonaire’. 

Eiser Kjelld Kroon (28), programmamaker: “Klimaatverandering op Bonaire is nu gaande. Het wordt steeds heter en er zijn steeds vaker en steeds extremere regenbuien. Deze hoosbuien zorgen voor overstromingen, waardoor veel huizen onder water komen te staan. Ook het huis van mijn moeder. De tijd van praten is voorbij, we moeten handelen. Ik wil niet langer moeten wachten en daarom kom ik vandaag in actie.” 

Persconferentie Kralendijk

Op Bonaire maakten enkele eisers en Greenpeace Nederland tijdens een persconferentie in Kralendijk het nieuws bekend. Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland: “Het mag niet uitmaken of je op Bonaire, op Ameland of in Valkenburg woont. Het is de plicht van de Nederlandse overheid om ons allemaal te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Bonaire wordt hard geraakt door de stijgende zeespiegel, de hitte en het verdwijnen van het koraal. De overheid heeft de plicht om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken en laat dat nu na. We eisen dat Bonaire beter beschermd wordt en daarnaast dat de Nederlandse overheid de uitstoot van CO2 voor heel Nederland sneller omlaag brengt. Dat is in het belang van ons allemaal.”

VU onderzoek

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit [3] in opdracht van Greenpeace bleek eerder dat de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire nu al het dagelijks leven raken. De inwoners van Bonaire lopen daarnaast grote risico’s door de stijging van de zeespiegel, toenemende hitte en het afsterven van koraal. Als de wereldwijde uitstoot niet flink naar beneden wordt gebracht, dreigt eind deze eeuw een vijfde van Bonaire verloren te gaan aan de zee. 

—————————————————————————————————————————

Voetnoten 

[1] Eisers Onnie Emerenciana, Jackie Bernabela, Angelo Vrolijk, Danique Martis, Judmar Emerenciana, Helen Angela, Kjelld Kroon en Daniela Simal

[2] De dagvaarding is HIER in zijn geheel gepubliceerd. 

[3] VU onderzoek; De impact van klimaatverandering op Bonaire: een analyse van verschillende scenario’s en hun impact op de Nederlands Caribische gemeente