In tien jaar tijd verliest de aarde een gebied ter grootte van Spanje door ontbossing voor soja, palmolie en vlees

Amsterdam, Nederland, 11 juni 2019 – Bedrijven gaan ondanks hun harde belofte de deadline niet halen om ontbossing in hun ketens te beëindigen. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace International. Consumer Goods Forum (CGF), de verzamelende levensmiddelenindustrie van producenten en winkeliers, beloofde tien jaar geleden om voor 2020 definitief een einde te maken aan ontbossing voor grondstoffen zoals palmolie, soja en vlees. Nu 200 dagen voor het verstrijken van het termijn, blijkt dat de meeste bedrijven niet eens de eerste stap hebben gezet om al hun grondstoffenleveranciers bekend te maken.

In 2020 zal sinds de belofte van het CGF 50 miljoen hectare bos – een gebied ter grootte van Spanje – vernietigd zijn voor de productie van grondstoffen. Zo is te lezen in het Greenpeace rapport Countdown to Extinction. Vandaag komen leiders van wereldwijde merken samen op het CGF in Vancouver. Een merkwaardig gegeven is dat bosbescherming en het falen van de belofte van tien jaar geleden, niet eens op de agenda staat van deze wereldtop.

“Er is een decennium verspild met halve maatregelen en gebroken beloften om de bossen van de wereld te beschermen. Het voedsel dat deze bedrijven produceren, vernietigt onze beste hoop om verergering van de klimaatcrisis te voorkomen”, stelt Greenpeace campagneleider Charlotte van der Tak.

Unilever, Ahold-Delhaize, FrieslandCampina en Louis Dreyfus Company

Greenpeace vroeg meer dan 50 bedrijven, waaronder de Nederlandse bedrijven Ahold-Delhaize, Unilever, FrieslandCampina en Louis Dreyfus, handelaar in onder andere soja en palmolie, om aan te tonen welke vooruitgang zij boeken om ontbossing in hun productieketens te beëindigen. Maar zelfs de enkele merken die zijn leveranciers bekend maakten, kopen in bij de grondstoffenhandelaren die nog steeds betrokken zijn bij ontbossing. Op basis van die informatie concludeert Greenpeace dat geen enkel bedrijf kan aantonen dat er een zinvolle inspanning is geleverd om ontbossing uit hun ketens te weren.

Europese wetgeving voor schone productieketens

Deze week heeft Nederland een belangrijke rol als voorzitter van de Amsterdam Declaration Partnership (ADP), de zogenoemde Europese ‘voorlopers’ in strijd tegen ontbossing. In Utrecht komen deze week zeven vooruitstrevende landen samen met het bedrijfsleven en de producerende landen. Tijdens deze top zullen zij hun ambities uitspreken om ontbossing in ketens te beëindigen.

“Nederland moet nu in Europa leiding nemen”, aldus Van der Tak. “Dat kan door te pleiten voor Europese wetgeving die afdwingt dat wij geen voedsel op ons bord hebben waar bos voor is gekapt, mensen van hun land zijn gejaagd of zelfs vermoord.”

Noodzaak hervorming landbouwsysteem en voedselsysteem

Sinds 2010 is de productie en consumptie van landbouwgrondstoffen die verband houden met ontbossing – waaronder veeteelt, soja voor veevoer, palmolie, rubber en cacao – drastisch gestegen en blijft ook stijgen. Zeker 80 procent van de wereldwijde ontbossing is een direct gevolg van de landbouwproductie. Internationale wetenschappers waarschuwden onlangs nog in het VN-rapport IPBES over de noodzaak van een radicale hervorming van de landbouwindustrie en het voedselsysteem om verdere afbraak van het klimaat en biodiversiteit te voorkomen.

Noot voor de redactie:

Contact
Margaux Tjoeng, persvoorlichter Greenpeace Nederland – [email protected] – 06-27000063

Foto’s
Via deze link zijn foto’s te downloaden. Gebruik van de foto’s is toegestaan onder vermelding van de fotograaf en Greenpeace.

Opmerkingen voor de redactie over het rapport Countdown to Extinction:

  • Hoofdlijnen: 50 miljoen hectare is een conservatieve schatting op basis van een combinatie van feitelijke gegevens over ontbossing vanaf 2010-15, verlies van boombedekking vanaf 2010-18 en een combinatie van de huidige gegevens over ontbossing vanaf 2010-2015.