Op 4 oktober is de volgende oproep van de natuur- en milieuorganisaties aan het kabinet in het AD geplaatst:

Kies nu voor herstel van de natuur en investeer in kringlooplandbouw

Het kan: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren.

Economische groei is te lang ten koste gegaan van natuur. Het resultaat is de stikstofcrisis, waarbij alle partijen naar elkaar wijzen. We moeten dit moment aangrijpen om natuur te herstellen en een duurzame economie te bouwen. Natuur is van ons allemaal, maar vooral voor ons allemaal.

Zonder natuur geen leven, voedsel, schone lucht en leefomgeving. Nederland heeft de minste natuur van Europa en de stand van de diersoorten holt achteruit. Teveel stikstof is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de gezondheid.

De deken van stikstof over ons land draagt bij aan de grootschalige luchtverontreiniging. Tijd voor een omslag die natuur, boeren en burgers ten goede komt.

Wij, de gezamenlijke natuurorganisaties, staan voor een land waar het goed gaat met onze natuur, waar de lucht gezond is, de bodem vruchtbaar en het water schoon. Waar we wandelen in een landschap vol bloemen, vogels, vlinders en andere dieren.Waar boeren voedsel produceren en samenwerken met natuur.

Het kabinet is aan zet. Wij vragen lef, stevige keuzes en voldoende geld om te investeren in boeren zodat zij de omslag kunnen maken naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw en met minder dieren een goede boterham verdienen.

En investeer in herstel zodat natuurgebieden weer tegen een stootje kunnen.

Sectoren zoals vervoer, industrie, luchtvaart en bouw moeten zo snel mogelijk een bijdrage leveren: verlagen vande maximumsnelheid en duurzaam bouwen.

Laten we daar gezamenlijk werk van maken.

De (14) gezamenlijke natuurorganisaties