De Tweede Kamer debatteert 17 oktober 2019 over het kabinetsplan om de stikstofcrisis waar Nederland onder zucht aan te pakken. Greenpeace NL stuurde samen met andere natuur- en milieuorganisaties informatie aan de Tweede Kamer. In deze brief informeren we de woordvoerders landbouw en natuur over het rapport van Wageningen Environmental Research “Inzichten stikstofdepositie op natuur” en geven we onze reactie op het kabinetsplan.

Uit het rapport van Wageningen blijkt dat er landelijke maatregelen nodig zijn om de crisis het hoofd te kunnen bieden. De gebiedsgerichte maatregelen die het kabinet voorstelt in haar plan zijn dan ook onvoldoende. Greenpeace pleit ervoor om de stikstofcrisis als kans te benutten voor de omslag naar duurzame landbouw waarbij boeren binnen de grenzen van klimaat en natuur werken. Ook vragen we om een aanpak waarbij zowel de doelstellingen van het Urgenda-vonnis als de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs dichterbij worden gebracht.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat krimp van de veestapel onvermijdelijk is. Inzet op dure technische maatregelen laten de onderliggende problemen onopgelost, drijven boeren tot hogere kosten en dragen niet bij aan de integrale aanpak van dit probleem.

191014 Informatie aan TK voor debat over stikstofproblematiek