De stikstofcrisis is een logische consequentie van een fundamenteel uit de bocht gevlogen  industriële veehouderij. Jarenlang heeft zoveel mogelijk productie centraal gestaan ten koste  van klimaat, natuur, milieu en de boer. De protesten van de boeren bij wie het water vaak aan  de lippen staat, maakt dit pijnlijk duidelijk. Tegelijk biedt deze crisis een kans om een nieuwe  weg in te slaan met voedselsysteem: minder dieren en ecologische landbouw. Dat is een  conclusie die vele wetenschappers inmiddels trekken. Dit vergt een integrale aanpak en  hervorming van de manier waarop we voedsel – en specifiek vlees en zuivel – produceren en  consumeren.

In dit factsheet gaan we eerst in op de feiten rond de stikstofcrisis. Vervolgens wordt de  noodzaak van krimp van de veestapel uiteengezet aan de hand van recente wetenschappelijke  analyses. Deze maatregel is veel effectiever dan de technieken waarvoor vaak gepleit wordt,  zo blijkt uit de daarop volgende paragraaf. Tot slot wordt de stikstofcrisis belicht uit  internationaal perspectief en breken we een lans voor ecologische landbouw met minder  dieren als sociaal-economisch perspectief voor boeren.