Wil je meer doen?
#Doneren Bescherm samen met ons de planeet

Doneer aan Greenpeace! Wij zijn 100% afhankelijk van particuliere donaties zoals die van jou, want wij nemen geen geld aan van overheden en bedrijven. 

Doe mee ×

Beste boeren, jullie hebben je de afgelopen weken flink laten horen. De emotie snap ik, want jullie zitten al jaren vast in een onhoudbaar systeem waar vooral grote spelers als FrieslandCampina, de Rabobank, supermarkten en veevoederproducenten de vruchten van hebben geplukt.

De toekomst van ons landbouwsysteem

Het is overduidelijk dat het huidige systeem op een doodlopend spoor zit. Daarom stellen wij jou voor de keuze: ben je Toekomstboer of Turboboer

Wordt het een toekomst van Turboboeren met veefabrieken en dure technieken om de gevolgen voor natuur en klimaat slechts tijdelijk in te dammen? Een toekomst waarin boeren, aangejaagd door de agro-industrie, telkens opnieuw in opstand moeten komen om de onvermijdelijke maatregel – krimp van de veestapel – van tafel te houden? 

Of wordt het een echte transitie naar Toekomstboeren: slim samenwerken met de natuur, binnen de grenzen van natuur en klimaat en voor een eerlijke prijs?

Als het aan de landbouwindustrielobby ligt wordt het turboboeren in plaats van toekomstboeren.  En daar trekken wij de streep voor de natuur.

Landbouwlobby tegen natuur (en boeren!) 

Het debat over stikstof is inmiddels vervuild met misvattingen. De noodzaak tot bescherming van natuur wordt door boerenvoorman Marc Calon van LTO (en inmiddels ook door zelfbenoemde boerenvoorvechters in de politiek) ter discussie gesteld.

Ook lijkt de landbouwlobby, mede door de aanstelling van Aalt Dijkhuizen als voorzitter van het boerenfront, juist meer intensieve landbouw na te willen streven. Geen wonder dat de echte voorlopers zich niet in deze visie herkennen.

Laat ons helder zijn. Ook boeren hebben levende natuur en een gezond klimaat nodig. En afgelopen jaar nog gaf 80 procent van de boeren aan juist op een natuurvriendelijke manier te willen werken. Wat is er veranderd?

Intensieve landbouw is doodlopend pad

Maar niet alleen natuur en klimaat leiden onder de gevolgen van de landbouwlobby voor meer intensivering en schaalvergroting. Als we doorgaan op dit doodlopende pad houden we in 2030 opnieuw de helft van het aantal boeren over wat we nu hebben. Dus waar vechten jullie eigenlijk voor? 

Ook wetenschap stelt: krimp is onvermijdelijk

De landbouwindustrie verzet zich tegen een heel ongemakkelijke wetenschappelijke waarheid. Want de onvermijdelijke conclusie is dat we minder dieren moeten houden en het landbouwsysteem moeten veranderen om beter voor de natuur te zorgen. Je leest daar meer over in het factsheet over stikstof en boerenprotesten.

Het blokkeren van de nodige omslag naar ecologische landbouw met minder dieren, volgens de insteek van de landbouwlobby, betekent kansen missen zoals een socialere overgang. Laten we juist die kans samen grijpen en kiezen voor een toekomstbestendig systeem waarin boer en natuur weer in balans zijn.

Op naar een duurzaam landbouwsysteem

Juist in deze stikstofcrisis is het van belang dat de politiek het eerlijke verhaal vertelt, leiderschap toont en boeren de helpende hand reikt om de omslag te maken. Dat betekent: geen dure technische schijnmaatregelen of het ter discussie stellen van natuur. Maar de schouders eronder voor een werkelijke duurzaam landbouwsysteem waarbij de boer van de toekomst zich niet langer hoeft te verdedigen tegen kritiek uit de maatschappij en eerlijk beloond wordt voor zijn of haar duurzame inspanningen.

Boeren: spreek je uit tegen de landbouwlobby

Wij riepen boeren al eerder op zich tegen hun belangenbehartigers uit te spreken. Juist zij hebben de afgelopen jaren boeren ten onrechte het idee gegeven dat de veehouderij kan blijven groeien. Terwijl onze natuur achteruit holt en we middenin een klimaatcrisis zitten. 

Daarom roepen we jullie, als boeren, op zich uit te spreken voor een afslag van deze doodlopende weg naar een landbouwsysteem dat in balans is met de natuur en ons klimaat. Distantieer je van LTO en de andere boeren-organisaties die natuurbescherming willen opheffen. 

Word #Toekomstboer

Als je in de toekomst wilt blijven boeren vragen wij je je aan te sluiten bij de steeds groter worden beweging voor landbouw mét de natuur. Kortom: word Toekomstboer! Laat dit zien door de #Toekomstboer te gebruiken op Facebook en Twitter.