4 december 2019 debatteerde de Tweede Kamer over de Spoedwet Aanpak Stikstof. Samen met andere natuur- en milieuorganisaties zoals WNF, Natuurmonumenten en Milieudefensie stuurde Greenpeace deze position paper aan de Tweede Kamer.

We uiten hierin onze zorgen over de Spoedwet. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde dat stikstofruimte niet gebruikt mag worden op basis van natuurherstel in de toekomst. Dit voorstel lijkt daarom juridisch onhoudbaar. Investeren in natuurherstel is nodig en de neerslag van stikstof in de natuur moet flink omlaag. Dit wetsvoorstel is daarvoor niet voldoende. Ook kan de wet leiden tot een permanente verslechtering van de natuur.

Lees hier meer over wat Greenpeace van het stikstofbeleid vindt.