De Australische bosbranden zijn heviger en onvoorspelbaarder dan ooit. Tot nu toe ging een gebied ter grootte van 2.5 keer Nederland* in vlammen op. En het einde van de vuurzee is nog niet in zicht. Onderliggende oorzaak van deze crisis: opwarming van de aarde, veroorzaakt door de mens. 

Bosbranden horen bij Australië. Maar door de klimaatcrisis begint het Australische bosbrandseizoen vroeger, duurt het langer en zijn de branden intenser en onvoorspelbaarder. Al in 2008 schreef professor Ross Garnaut in een Australisch overheidsrapport over deze gevolgen van klimaatverandering voor het continent. Hij voorspelde toen dat “…dit effect [van klimaatverandering, red.] al in 2020 merkbaar zal moeten zijn.” Sindsdien is de Australische regering regelmatig gewaarschuwd voor zulke branden.

Daar zitten we dan, begin 2020, met beelden uit Australië van verbrande koala’s, gesneuvelde kangoeroes en huilende mensen, die op stel en sprong hun huizen moesten verlaten omdat de vuurzee op hen af kwam. Tot nu toe zijn 23 mensen om het leven gekomen en worden nog 6 mensen vermist. Volgens grove schattingen sterven direct en indirect honderden miljoenen dieren door de bosbranden.  

Langdurige droogte en hitte zijn perfecte condities voor branden

De branden komen dus niet onverwacht. Niet alleen waarschuwden wetenschappelijke rapporten uit 2008 en diverse keren daarna voor dit klimaateffect op Australië. De afgelopen twee jaar kampten deelstaten Queensland en New South Wales met langdurige droogtes, waardoor condities zijn ontstaan die deze grote bosbranden mogelijk maken. Hitterecords worden jaar op jaar verbroken. Extreem hete zomers komt de afgelopen jaren vaker voor. Volgens de Australische klimaatraad zal 40+ graden steeds vaker voorkomen in miljoenensteden Melbourne en Sydney. 

Bosbrand overlevende Melinda Plesman inspecteert de schade aan haar eigendommen bij Nymboida in New South Wales. Bijna 100 huizen zijn verloren gegaan in verwoestende branden op 8 november 2019. Foto: Natasha Ferguson / Greenpeace

Wereldwijde uitstervingsgolf dreigt

De klimaatcrisis zwengelt ook nog die andere prangende crisis aan; de natuurcrisis. Afgelopen jaar (2019) bracht het internationale wetenschappelijk panel van de VN het IPBES rapport waarin werd geconstateerd dat we ons momenteel in een uitstervingsgolf bevinden. Maar liefst 1 miljoen plant- en diersoorten dreigen voorgoed te verdwijnen. Ook in Australië, bekend om zijn bijzondere natuurlijke rijkdommen, dreigen iconische soorten uit te sterven. Het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, sterft af en de koala is – als dat in wetenschappelijke termen heet – ‘kwetsbaar voor uitsterven’. Dat betekent zoveel als: de koala is er nog. Maar concrete actie is nodig om ze te behouden. Door de bosbranden sterven duizenden koala’s en gaan delen van hun leefgebied verloren.

Politieke actie is nodig om de crisis te stoppen

En dat is nu precies waar het in Australië én in de rest van de wereld aan ontbreekt: duidelijke politieke actie tegen de klimaat- en natuurcrisis. Tot nu toe heeft bijna geen enkel land beleid waarmee de klimaatdoelstelling van Parijs (max. 1.5 graad opwarming) gehaald wordt. 

De Australische regering, dat zich nu in de frontlinie van de klimaatcrisis bevindt, meent nog altijd dat zij niets hoeven te doen tegen hun CO2 uitstoot. 

En wat doen wij? 

Wij willen dat regeringen overgaan tot echte actie om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Greenpeace Australia oefent al jaren druk uit op zijn eigen regering om te stoppen met fossiele brandstoffen en in te zetten op schone energie. De noodzaak tot zulke maatregelen is op dit moment van crisis nóg belangrijker, wil Australië ook in de toekomst leefbaar blijven voor mens en dier. Daarom is Greenpeace Australia een open brief begonnen, die alle Australiërs kunnen ondertekenen, waarin de Australische premier Scott Morrison wordt opgeroepen om de klimaatcrisis te erkennen en direct met klimaatbeleid te komen. 

Wij kunnen in Nederland ónze regering oproepen om verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten maatregelen nemen om de klimaatcrisis, die nu al in verschillende delen van de wereld mensen- en dierenlevens eist, te stoppen. Alleen blussen is onvoldoende. We moeten overstappen naar duurzame energie, landbouw in balans met mens en natuur, en onze wereldwijde bossen nog beter beschermen om zulke bosbranden ook in de toekomst tot een minimum te beperken. 

Doe mee en roep onze regering op om de klimaatcrisis te erkennen. Want pas als de regering erkent dat de nood aan de man is, kan er adequaat gehandeld worden.  

*Nederland is ongeveer 41.000 vierkante km groot. In Australië is 107.000 vierkante km in vlammen opgegaan en het einde van de bosbranden is nog niet in zicht omdat de heetste periode nog moet beginnen. 

Doe mee