De visie van Greenpeace op het vlees- en zuivelsysteem in 2050.

Het voedsel dat we eten en de manier waarop we het produceren, biedt de sleutel tot de toekomst die wij en onze kinderen zullen hebben. In dit rapport beantwoorden we de belangrijke vraag “Wat eten we vandaag?” aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat laat zien wat onze gezondheid en de gezondheid van de planeet van ons vragen: een wereldwijde reductie van 50% in de productie en consumptie van dierlijke producten in 2050 en een omslag in de manier waarop we ons voedsel produceren. Ons wereldwijde voedselsysteem – inclusief veranderingen in landgebruik gekoppeld aan de landbouw – is momenteel verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgasemissies die klimaatverandering veroorzaken. Alleen al de vlees- en zuivelproductie levert evenveel broeikasgasemissies op als de gehele transportsector. Als we niets doen, zal de uitstoot van broeikasgassen door ons voedselsysteem in 2050 meer dan de helft van de totale mondiale uitstoot van menselijke activiteiten vertegenwoordigen.

Het effect van de vlees- en zuivelproductie op de biodiversiteit is ook duizelingwekkend. Sinds 1970 heeft de aarde de helft van haar wilde diersoorten verloren maar verdrievoudigde de omvang van de veestapel. Intensieve vlees- en zuivelproductie is een belangrijke oorzaak van ontbossing, dode zones in de oceanen en degradatie van zoetwaterlichamen wereldwijd.

Misschien wel het meest verraderlijke is dat achter de groei van de productie en consumptie van vlees en zuivel een latente mondiale gezondheidscrisis schuilgaat. Hoge consumptie van rood vlees wordt in verband gebracht met kanker, hartaandoeningen, obesitas en diabetes. Industriële veeteelt wordt ook geassocieerd met antibiotica resistentie – een probleem dat door de Wereldgezondheidsorganisatie tot een wereldwijd risico voor de volksgezondheid is bestempeld – en is een belangrijke bron van door voedsel overgedragen ziekteverwekkers. Miljoenen levens zouden elk jaar kunnen worden bespaard als mensen betere toegang hadden tot een dieet dat rijk is aan plantaardig voedsel.

Dit sterke wetenschappelijke bewijs moet vertaald worden naar wereldwijde actie. Greenpeace wil in samenwerking met boeren pleiten voor een ​​wereldwijd voedselsysteem dat eerlijk en duurzaam is voor zowel boeren als voor het milieu. We doen een beroep op de overheden om ​​beleid stop te zetten dat de industriële vlees- en zuivelproductie ondersteunt en in plaats daarvan boeren te helpen om over te schakelen op ecologische landbouw. We dringen er ook bij overheden op aan om de toegang tot gezond plantaardig voedsel te verbeteren en roepen mensen over de hele wereld op om deel te nemen aan de beweging voor minder vlees en zuivel en een gezondere planeet.

Lees hier: