Milieuorganisatie wil stop productie broomhoudende vlamvertragers

Amsterdam, Nederland — Vandaag bezet Greenpeace het bedrijf Broomchemie in Terneuzen om de productie van broomhoudende vlamvertragers stil te leggen. Actievoerders hebben zich vastgeketend aan de broomcontainers op het terrein. Hiermee wil de milieuorganisatie de bevoorrading aan de fabriek stopzetten en voorkomen dat de giftige stoffen in het milieu komen. Aan het productiegebouw van de fabriek hangen klimmers met een 6 bij 10 meter groot spandoek: ‘Hier gemaakt, voor altijd giftig’. Greenpeace wil dat Broomchemie de productie van de giftige stof onmiddellijk stopzet en overstapt op alternatieven.

Broomhoudende vlamvertragers zijn zeer giftige stoffen die, eenmaal geproduceerd, nooit meer uit het milieu verdwijnen. Vlamvertragers zijn chemische stoffen die moeten voorkomen dat producten snel vlam vatten. Deze vlamvertragers worden verwerkt in talloze producten zoals computers, stofzuigers en bijvoorbeeld bekleding van meubels. De bewijzen over de giftigheid van broomhoudende vlamvertragers zijn al vele jaren bekend, desondanks
blijft de chemische industrie investeren in productie-uitbreiding en weigert over te stappen op bestaande, minder vervuilende alternatieven.

Broomhoudende vlamvertragers zijn zogeheten POP’s (Persistant Organic Pollutants). POP’s zijn al in kleine hoeveelheden uiterst giftig. Deze persistente stoffen breken nauwelijks af en leggen lange afstanden af via lucht en water. POP’s zijn onder andere teruggevonden in potvissen en ijsberen, maar ook in de Westerschelde zijn de effecten aangetoond. Onderzoek van Rijkswaterstaat legt een verband tussen het kwijnende bestaan van de kolonie visdieven in Terneuzen en de verontreiniging met broomhoudende vlamvertragers. De concentraties van deze gifstoffen in eieren, mosselen en vissen zijn zodanig hoog dat de vlamvertragers verantwoordelijk kunnen zijn voor de ziekteverschijnselen van de visdieven. Rijkswaterstaat Zeeland ontraadt het eten van mosselen en vis uit de monding van het kanaal Terneuzen-Gent.

Greenpeace heeft aanwijzingen dat is bezorgd dat de giftige stoffen niet alleen bij de productie en afvalverwerking het milieu vervuilen, maar ook weglekken tijdens het gebruik van de producten waarin ze zijn verwerkt. De giftige stoffen kunnen dan onder andere in het aanwezig zijn in het huisstof terecht komen. De stoffen lekken namelijk uit de producten waarin ze zijn verwerkt. Vorige week verzamelde de milieuorganisatie bij honderd huishoudens huisstof voor onderzoek op de aanwezigheid van diverse giftige stoffen. Uit eerder onderzoek bij onder andere de Tweede Kamer, bleek dat ook daar de broomhoudende vlamvertragers zijn terug te vinden.

Broomchemie in Terneuzen is een van de vier producenten in de wereld van broomhoudende vlamvertragers. Ondanks dat de bewijzen van de schadelijkheid van de stoffen zich opstapelen, blijft Broomchemie investeren in productie-uitbreiding. Na bezwaren van Greenpeace heeft de fabriek de vergunningaanvraag voor de productie van een nieuwe broomhoudende vlamvertrager ingetrokken. Broomchemie zet de productie-uitbreiding echter, onder het mom van ‘proefproducties’, gewoon door.

De enige oplossing om vervuiling met giftige stoffen tegen te gaan, is stopzetten van de productie. Op 13 juni bespreekt de Tweede Kamer het nieuwe chemische stoffenbeleid. Minister Pronk moet dat moment aangrijpen om bewezen giftige stoffen, zoals broomhoudende vlamvertragers, te verbieden.