Pronk moet maatregelen nemen tegen giftige stoffen

Amsterdam, Nederland — Greenpeace gaat de komende weken huisstof onderzoeken op giftige stoffen. De milieuorganisatie verzamelt dit huisstof door bij honderd huishoudens in het land te gaan stofzuigen. In veel dagelijkse producten, zoals tapijt, verf, TV’s en computers, zijn giftige stoffen, zogeheten POP’s (Persistent Organic Pollutants), verwerkt. Greenpeace wil met dit onderzoek aantonen dat deze stoffen uit de producten lekken en zo in het milieu terecht komen. Het verzamelde huisstof wordt door een extern laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van de giftige stoffen. Geïnteresseerden kunnen zich bij Greenpeace aanmelden voor het onderzoek.

Uit eerder onderzoek van Greenpeace bij acht Europese parlementsgebouwen, waaronder de Tweede Kamer, bleek dat ook daar de giftige stoffen zijn terug te vinden. Het stof uit de Tweede Kamer bevatte 3,0 mg/kg organotin en veertien verschillende vlamvertragers. Deze concentraties zijn schokkend en daarom start de milieuorganisatie nu een groter onderzoek.

De chemische industrie produceert in grote hoeveelheden POP’s, zoals broomhoudende vlamvertragers, ftalaten en organotinverbindingen. Deze stoffen worden toegevoegd aan bijvoorbeeld kunststoffen, cosmetica en verf om deze verder te kunnen verwerken en komen zodoende in veel dagelijkse producten voor. De giftige stoffen lekken echter tijdens het gebruik uit de producten en vervuilen zo het milieu. De bewijzen dat deze stoffen schadelijk zijn, stapelen zich op. Niet voor niets spraken de Europese milieuministers in 1998 af om alle vervuiling door POP’s per 2020 te stoppen. Tot nu toe komt daar echter niets van terecht. De bestaande milieuvriendelijke alternatieven worden uit gemakzucht zelden gebruikt.

POP’s zijn al in zeer kleine hoeveelheden uiterst giftig. Deze persistente stoffen breken nauwelijks af en leggen lange afstanden af via lucht en water. Eenmaal geproduceerd, raak je deze stoffen nooit meer kwijt. POP’s worden opgeslagen in het vetweefsel van dieren en mensen. Veel van deze stoffen zijn notoire hormoonverstoorders. Wereldwijd is het hormoonsysteem van veel soorten schaal- en schelpdieren aangetast, maar ook in potvissen en ijsberen zijn de stoffen teruggevonden.

13 juni bespreekt de Tweede Kamer het nieuwe chemische stoffenbeleid. Minister Pronk zegt in het nieuwe beleid vast te willen houden aan het voorzorgsprincipe. Dit zou betekenen dat chemische stoffen pas op de markt mogen komen als vaststaat dat ze onschadelijk zijn voor mens en milieu. Greenpeace vindt de concrete uitwerking van Pronks echter plannen onvoldoende. Zo laat de minister de stoffen waarvan effecten nog onbekend zijn alleen verder onderzoeken en laat maatregelen achterwege. Greenpeace roept Pronk op het voorzorgsprincipe daadwerkelijk toe te passen en bewezen schadelijke stoffen als broomhoudende vlamvertragers en organotinverbindingen te verbieden.